ปาดยอดแคคตัสเลมอน

แชร์ประสบการณ์ปาดยอด

ปาดยอดแคคตัส

ความสนุกของการปลูกและขยายพันธุ์แคคตัส นั่นคือ การได้เห็นไม้เจริญเติบโต แตกหน่อ หรือแม้กระทั่งออกดอกให้เห็น ติดฝักได้เมล็ดไปขยายพันธุ์ เป็นความสุขและความภูมิใจอย่างหนึ่ง ใครไม่เคยพบประการณ์แบบนี้ ก็คงอาจไม่เข้าใจ

ปาดยอดคืออะไร

ปาดยอดแคคตัส

แคคตัสเลมอน

การปาดบริเวณส่วนยอดของต้น (ปกติ แคคตัสจะเจริญเติบโตจากส่วนยอด) เมื่อปาดยอดทำให้แคคตัสไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงพยายาม "หนีตาย" โดยการ "แตกหน่อ" บริเวณรอบส่วนของยอดที่ถูกปาด แต่ละสายพันธุ์ อาจได้จำนวนหน่อที่แตกต่างกัน ถ้าโชคดี อยากได้หน่อจำนวนมาก ทั้งนี้ ขึ้นกับพื้นที่ของส่วนที่ถูกปาดว่า มีขนาดเล็กหรือใหญ่ประมาณไหน

หลังจากหน่อเจริญเติบโตสักประมาณ 2 เซ็นติเมตร สามารถเด็ดหน่อไปปักชำและล่อราก (จากประสบการณ์ก็ได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจ) หรือจะนำหน่อไปทำ "กราฟ" ต่อก็ได้เช่นกัน ขึ้นกับความพอใจของผู้ปลูก


แคคตัสเลมอน

จากประสบการณ์ไม่ค่อยได้เห็นหน่อเท่าไหร่ ดังนั้น การปาดยอด จึงเป็นวิธีที่จะช่วยในการขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ส่วนตัวพบว่า แคคตัสเลมอน แตกหน่อให้เห็นได้ในปริมาณที่ค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียว

และที่คือ "ความสุข" จากการที่ได้เห็นหน่อเล็กๆ เจริญเติบโตขึ้นมา

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts