ยิมโนคาไลเซียมแม่ม่ายดำ

แคคตัสสีแดงออกดำ

ยิมโนแม่ม่ายดำ

ถ้าพูดถึงแคคตัสสายพันธุ์ยิมโนด่างแล้ว ปัจจุบันแทบจะมีทุกสี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง ส้ม ชมพู หรือแม้กระทั่งสีแดง นอกจากนี้ ยังมียิมโนอีกสีหนึ่งที่ออกเป็นทางแดงออกดำ ซึ่งเป็นลักษณะสีพิเศษ และมีการตั้งชื่อว่า "แม่ม่ายดำ" หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Black Widow แปลตรงๆ ได้เลย

Black Widow (แม่ม่ายดำ)

ยิมโนแม่ม่ายดำ

แคคตัสสายพันธุ์ยิมโนฯ ชนิดหนึ่งที่ถูกการผสมจนได้ดีที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นคือ แดงเข้มออกไปทางดำ ลักษณะของลำต้นเป็นทรงกลม มีสัน แต่ละสันก็จะมีหนามปกคลุม มีความนูนเล็กน้อย


วิธีปลูกแคคตัสยิมโนแม่ม่ายดำ

ปลูกได้ด้วยดินแคคตัสทั่วไป เป็นไม้ทนแดดได้ดี สามารถให้น้ำได้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง คนส่วนใหญ่มักนิยมนำไปทำไม้กราฟ เพราะต้องการให้ไม้เจริญเติบโตได้เร็ว นอกจากนี้ ยิมโนแม่ม่ายดำ เป็นไม้ที่ให้หน่อได้เก่งด้วย

วิธีขยายพันธุ์ยิมโนแม่ม่ายดำ

หน่อยิมโนแม่ม่ายดำ

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแยกหน่อไปปักชำ หรือไปทำกราฟ หน่อที่จะแยก ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1-2 เซ็นติเมตรขึ้นไป ยิ่งใหญ่ ยิ่งมีโอกาสรอดสูงกว่า

สายพันธุ์: ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts