ปลายใบไหม้ ใช่โรคหรือเปล่า

คุณดูแลต้นไม้ทุกต้นได้ดีหรือไม่

ไม้ใบไหม้สีน้ำตาล

บ้านหรือคอนโดฯ แต่ละหลัง อาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกไว้มากน้อยแตกต่างกันไป ไม้แต่ละประเภท แต่ละชนิด ก็มีความต้องการแสงและน้ำที่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น โอกาสที่ไม้แต่ละต้น อาจไม่สมบูรณ์เท่ากัน ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบบ่อยๆ นั่นคือ ปลายใบไหม้

ใบไหม้สีน้ำตาลบริเวณขอบใบ

จะเรียกว่าปัญหาก็ได้ เพราะสาเหตุของใบไม้ที่มีสำน้ำตาล อาจมาได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย นั่นคือ การรดน้ำที่น้อยเกินไป โดนแดดจัด โดยเฉพาะไม้ที่ปลูกในกระถาง ปัญหานี้ สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ง่าย เพียงแค่สังเกตดินหน้ากระถาง หรือถ้าจะให้ชัด ให้ทำการยกต้นไม้ออกจากกระถาง และตรวจสอบดูว่า ดินแห้งขนาดไหน

นอกจากนี้ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใบไหม้บริเวณขอบใบ หรืออาจจะเป็นทั้งใบ อาจมาจากเชื้อรา ซึ่งมักจะเกิดจากการรดน้ำมากเกินความต้องการของไม้ นั่นเอง

แนวทางแก้ไขขอบใบไหม้

แนะนำเบื้องต้น ให้ทำการตัดแต่งขอบใบ เพื่อความสวยงาม หรือถ้าใบแห้ง และเป็นสีน้ำตาลทั้งใบ แนะนำให้ตัดออกไปเลย  ส่วนกรณีไม้เกิดเชื้อรา อาจทำการเปลี่ยนดินไปเลย อาจใช้ดินที่ระบายได้ดีมากยิ่งขึ้น 

การตัดแต่งใบ อาจใช้วิธีการตัดแต่งตามรูปทรงของใบ ทำให้ดูกลมกลืนมากกว่า การตัดแบบทางตรง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts