ยูโฟเบียพาคีคลาดา

ไม้ลำขนาดเล็ก น่ารัก

ยูโฟเบียพาคีคลาดา

ยูโฟเบียที่มีลักษณะแตกต่างจากไม้ทั่วไป เพราะลักษณะของลำต้นสีเขียว เป็นลำ คล้ายตะเกียบ ยืดยาว มีใบจิ๋วทรงหอก สีเหลืองทอง บริเวณ ส่วนยอด ดู ดูคล้ายๆ ต้นพญาไร้ใบ เหมาะสำหรับปลูกตกแต่งสวน หรือจะปลูกรวมกับแคคตัสก็ได้เช่นเดียวกัน เป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นฟอร์มกอ

วิธีปลูกยูโฟเบียพาคีคลาดา

ยูโฟเบียพาคีคลาดา

สามารถปลูกได้ด้วยดินแคคตัส หรือดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี เป็นไม้ที่สามารถปลูกประดับในโรงเรือนแคคตัสได้เช่นกัน เพราะเป็นไม้ทนแล้ง การให้น้ำ ยูโฟเบียพาคีคลาดา เป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำ หรือชอบน้ำน้อยๆ อาจรดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ให้สังเกตว่า ดินแห้งสนิท จึงค่อยรดน้ำ จะได้ไม่ทำให้ไม้เน่า 


การขยายพันธุ์ยูโฟเบียพาคีคลาดา

หน่อยูโฟเบียพาคีคลาดา

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำกิ่งที่แตกออกมา

สายพันธุ์: ยูโฟเบีย (Euphorbia) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts