สลัดไดด่าง

ไม้ด่างที่น่าสนใจ

ต้นสลัดไดด่าง

สลัดไดเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูล ยูโฟเบีย (Euphorbia) ที่มีลักษณะเด่นคือ มีลำต้นสีเขียวเป็นหลัก ผิวเรียบ แบน แต่มีขอบสัน ค่อนข้างคม เป็นไม้อวบน้ำ ลำต้นมียางสีขาว ถ้าปลูกให้น้ำมาก จะมีเล็กๆ ที่บริเวณสันของลำต้น สลัดไดด่าง จะมีสีเขียวขาวแซมตามลำต้น  เป็นอีกหนึ่งไม้ที่นิยมปลูก

ต้นสลัดไดด่าง แต่ละต้น จะมีลักษณะของลำต้นที่มีโอกาสซ้ำกันยากมาก สีด่างก็จะแตกต่างกัน ทำให้เวลาปลูกเราจะได้ต้นไม้ที่มีลักษณะของลำต้น "ไม่ซ้ำกัน" สวยงามแตกต่างกันไป

วิธีปลูกต้นสลัดไดด่าง

เป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนน้ำ ทนแดดได้ดี สามารถปลูกกลางแจ้งได้เลย ส่วนดิน ควรเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี อาจใช้ดินร่วนผสมทราย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำขัง 

สลัดไดด่าง

สำหรับการขยายพันธุ์ สลัดได หรือสลัดไดด่าง สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีปักชำ ซึ่งเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ง่ายกว่าการเพาะด้วยเมล็ด เพียงแค่ตัดบางส่วนของลำต้น รอให้แผลแห้ง อาจทายาเร่งรากบริเวณส่วนปลายของต้น จากนั้น ก็นำไปปักลงดิน รดน้ำพอชุ่ม จนกระทั่งให้รากงอก ก็สามารถนำไปปลูกแบบปกติทั่วไปได้เลย 

ข้อควรทราบ สลัดไดมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ ก็อาจมีลักษณะของลำต้นที่แตกต่างกันไปบ้าง บางต้นจะมีลักษณะลำต้นที่เป็นสามเหลี่ยม บางต้นก็สี่เหลี่ยม แต่สายพันธุ์ที่แนะนำนี้ จะมีลักษณะลำต้นแบบ

สรุป จุดเด่นของ ต้นสลัดไดด่าง นอกเหนือจากความด่างที่แตกต่างกันในแต่ละต้นแล้ว ลักษณะการเจริญเติบโตของแต่ละต้น หมายถึงลำต้น ก็แตกต่างกันด้วย ทำให้เกิดอาการ "ลุ้น" ทำให้น่าสนุกไปอีกแบบหนึ่ง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts