แก้ปัญหาแคคตัส ไหม้แดด

ข้อควรระวังการให้แดดกับแคคตัส
ผิวแคคตัสไหม้แดด

ถึงแม้ว่า แคคตัสหรือกระบองเพชร จะเป็นไม้ชอบแดดซะเป็นส่วนใหญ๋ แต่.. แสงแดดที่ร้อนเกิน ก็อาจทำให้ผิวไหม้ได้


อาการของแคคตัส ไหม้แดด

จะขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง ในการเลี้ยงแคคตัส ที่นำมาออกแดดโดยตรง แต่ลืมไปว่า แดดบ่าย จะมีความร้อนแรงมากกว่าปกติ ทำให้ผิวน้องแคคตัส ที่เคยดูสีเขียวสดใส มีลักษณะเปลี่ยนเป็นสีขาว เหมือนผิวของคนเราที่มีอาการพุพอง มันเป็นเรื่องเศร้า..

แนวทางแก้ไขแคคตัสไหม้แดด

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงก็พยายามหาทางแก้ไข โดยยึดหลักการเจริญเติบโตของแคคตัส จะเจริญในส่วนยอด ดังนั้น ถ้าได้รับการดูแลอย่างดี อย่าให้โดนแดดโดยตรง และนำไปเลี้ยงในโรงเรือน (ตลอด) แต่มีแสงและความร้อนพอเหมาะ เชื่อว่า น่าจะให้ผลลัพธ์ในทางบวก

ผลลัพธ์หลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือน โดยมีการนำแคคตัสไปเลี้ยงในโรงเรือนที่มีแต่แสง และความร้อน ไม่โดนแสงแดดโดยตรง ผลลัพธ์หลังจากเลี้ยงมาหลายเดือน ปรากฏว่า ให้ผลตอบรับที่ดีมาก เพราะผิวของแคคตัส ค่อยๆ กลับมาเป็นสีเขียวแทนที่สีขาวแล้ว 

3 months after sunburn

ทิปเพิ่มเติม ระหว่างการเลี้ยงดู่ในโรงเรือน ผู้เลี้ยงได้มีการเพิ่มเติมการดูแลน้อง โดยการให้อาหารเสริมที่เป็นปุ๋ยน้ำ เพื่อเร่งให้น้องเจริญเติบโตเร็วขึ้น จะได้มีการ ผลัดผิวของใหม่ขึ้นมาแทนที่ของเก่า
 
สรุปผลกรณีแคคตัส ไหม้แดด สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องอาศัยเวลา และอาการของน้องว่า ไหม้มากน้อยขนาดไหน ถ้าส่วนยอด ไม่ได้ไหม้เกินเยียวยา เพื่อว่า น้องสามารถกลับมาสวยงามดังเดิมได้  ใครที่มีปัญหาก็ลองนำวิธีข้างต้นไปใช้กันดู่

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts