ไม้ดิฟคืออะไร

แคคตัสไม้ดิฟ


คำว่า "ดิฟ" บางคนก็เขียน "ดริฟ" น่าจะมาจากคำว่า Difference ซึ่งแปลได้ว่า "ความแตกต่าง" เป็นไม้ที่มีสีแตกต่างจากแคคตัสสีปกติ ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกว่า แคคตัสมีความผิดปกติ อาจเกิดจากการที่นำแคคตัสไปออกแดดเป็นเวลานานๆ หรือการที่แคคตัสได้รับน้ำและสารอาหารไม่เพียงพอ นั่นเอง

ไม้ดิฟ เป็นไม้ที่ส่อไปทางไม้ที่ขาดสารอาหารมากกว่า อาจมีปัญหาจากระบบราก ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้เหมือนปกติ ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของสีของลำต้น เท่าที่เห็นก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนสีปกติ

ไม้ดิฟมักจะพบเห็นได้จากเว็บไซต์หรือทางสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีการนำไม้ไปขายหรือทำการประมูล เหตุผลเพราะมีความแตกต่างหรือผิดปกติจากไม้ทั่วไป จึงทำให้หลายคนให้ความสนใจมากกว่าปกติ

ไม้ดิฟ ไม่ใช่ไม้ด่าง

เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไม้ดิฟอีกอย่างก็คือ ไม้ดิฟจะมีความแตกต่างจากไม้ด่างตรงที่ ไม้ด่างจะด่างบางตำแหน่งของลำต้น ไม่ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นไม้ดิฟ ก็คือจะเปลี่ยนเป็นอีกสีทั่วทั้งต้น

สรุปเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่แนะนำให้เลือกซื้อไม้ที่มีความผิดปกติมาเลี้ยง โอกาสเลี้ยงไม่รอดสูงกว่าปกติ แต่ทั้งนี้ ก็แล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อก็แล้วกัน  

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts