ต้นไทรสามเหลี่ยมด่าง

ใบด่างคล้ายหัวใจ

ต้นไทรสามเหลี่ยมด่างต้นไทรสามเหลี่ยมด่าง เป็นไม้ใบที่มีลักษณะเด่นแตกต่างจากไม้ทั่วไป  ใบสามเหลี่ยมด่าง ขอบขาวเขียวด้านในสีเขียวเข้มเป็นรูปคล้ายหัวใจ เป็นไม้แดด สูงได้ประมาณ 1 เมตร เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาปลูกเพื่อตกแต่งสวน หรือประดับตามทางเดิน ก็จะทำให้ดูสวยงาม โดดเด่นการปลูกต้นไม้สีเขียวเพียงอย่างเดียว

ต้นไทรสามเหลี่ยมด่าง บางคนก็เรียกว่า ไทรด่างรูปหัวใจ หรือ สาริกาหัวใจ

วิธีปลูกต้นไทรสามเหลี่ยมด่าง

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป จะปลูกในกระถาง หรือปลูกลงดิน ก็แล้วแต่ความพอใจ ด้วยใบที่มีลักษณะโดดเด่น จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกประดับบ้านของเรา ส่วนปุ๋ยก็สามรรถใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักได้

ใบของต้นไทรสามเหลี่ยมด่าง

วิธีขยายพันธุ์ต้นไทรสามเหลี่ยมด่าง

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำ

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts