ไม้ต้น ดอกสีม่วงอมชมพู

ดอกของต้นตะแบกต้นตะแบก ไม้ต้นขนาดใหญ่ มีความสูงได้ถึง 30 เมตร ไม้มงคล นิยมปลูกตามสถานที่ราชการ เพราะมีความเชื่อว่า ต้นตะแบกจะช่วยค้ำจุนครอบครัวให้มีความสุข ประมาณว่า ตะแบก คือ การแบกรับภาระแทน นั่นเอง ต้นตะแบก เป็นไม้ของประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย จีนตอนใต้ ลาว ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดี เพราะมีพุ่มหนา

ใบของต้นตะแบก เป็นใบเลี้ยงคู่ ใบใหญ่มีขนาดประมาณ 10-20 เซ็นติเมตร โคนใบมน  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดของกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยประมาณ 20-25 ดอก มีสีม่วง ม่วงอมชมพู หรือบางดอกก็มีสีขาว 

ผลของต้นตะแบก มีลักษณะกลม ผลสดมีผลสีเขียวและหนา เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล

ผลของต้นตะแบก

ประโยชน์ของต้นตะแบก

นอกเหนือจากดอกของตะแบกที่มีความสวยงาม รวมทั้งเป็นไม้ให้ร่มเงาแล้ว ไม้จากลำต้นตะแบก ยังเหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถนำไปทำถ่าน ให้ความร้อนสูง

ใบของต้นตะแบก

วิธีปลูกต้นตะแบก

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป เหมาะที่จะปลูกลงดินมากกว่าการปลูกในกระถาง

วิธีขยายพันธุ์ต้นตะแบก

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยการเพาะเมล็ด

ข้อควรระวังการปลูกต้นตะแบก

เนื่องจากตะแบกเป็นไม้ผลัดใบ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องดูแลกวาดบ่อยๆ