ต้นตะแบก

By OneNeung - September 23, 2018

ไม้ต้น ดอกสีม่วงอมชมพู

ดอกของต้นตะแบกต้นตะแบก ไม้ต้นขนาดใหญ่ มีความสูงได้ถึง 30 เมตร ไม้มงคล นิยมปลูกตามสถานที่ราชการ เพราะมีความเชื่อว่า ต้นตะแบกจะช่วยค้ำจุนครอบครัวให้มีความสุข ประมาณว่า ตะแบก คือ การแบกรับภาระแทน นั่นเอง ต้นตะแบก เป็นไม้ของประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย จีนตอนใต้ ลาว ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดี เพราะมีพุ่มหนา

ใบของต้นตะแบก เป็นใบเลี้ยงคู่ ใบใหญ่มีขนาดประมาณ 10-20 เซ็นติเมตร โคนใบมน  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดของกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยประมาณ 20-25 ดอก มีสีม่วง ม่วงอมชมพู หรือบางดอกก็มีสีขาว 

ผลของต้นตะแบก มีลักษณะกลม ผลสดมีผลสีเขียวและหนา เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล

ผลของต้นตะแบก

ประโยชน์ของต้นตะแบก

นอกเหนือจากดอกของตะแบกที่มีความสวยงาม รวมทั้งเป็นไม้ให้ร่มเงาแล้ว ไม้จากลำต้นตะแบก ยังเหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถนำไปทำถ่าน ให้ความร้อนสูง

ใบของต้นตะแบก

วิธีปลูกต้นตะแบก

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป เหมาะที่จะปลูกลงดินมากกว่าการปลูกในกระถาง

วิธีขยายพันธุ์ต้นตะแบก

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยการเพาะเมล็ด

ข้อควรระวังการปลูกต้นตะแบก

เนื่องจากตะแบกเป็นไม้ผลัดใบ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องดูแลกวาดบ่อยๆ

  • Share:

You Might Also Like

0 comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

My Home My Gardening

Facebook

Total Pageviews

Recent Posts