ต้นมะพร้าวทะเลทรายฟอร์มกอ

มะพร้าวทะเลทราย Dorstenia

ต้นมะพร้าวทะเลทราย

ไม้เล็ก ไม้แคระ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากที่สุด เหตุเพราะลักษณะของลำต้น และใบ ที่มีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าว อาจจะใช้คำว่า เหมือนเลยก็ว่าได้ แคต่างกันที่ต้นมะพร้าวทะเลทราย ไม่มีลูกมะพร้าว และมีขนาดเล็ก เท่านั้น

ลักษณะเด่นของต้นมะพร้าวทะเลทราย

ลักษณะต้นมะพร้าวทะเลทราย

บทความที่ผานมา เคยแนะนำลักษณะของต้นมะพร้าวทะเลทรายที่มีหลากหลายโดยเฉพะา "ใบ" ทีี่มีต่างกัน เช่น ใบยาว ใบกลม ใบหยัก ใบด่าง เป็นต้น แต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะที่มีความใกล้เคียงกัน

จุดเด่นอีกอย่างของต้นมะพร้าวทะเลทราย นั่นคิอ "โขด" ต้นมะพร้าวทะเลทรายบางสายพันธุ์ ก็มีโขดที่อวบอ้วน แทนที่จะเป็นลักษณะลำต้นที่สูงยาว คล้ายลำต้นของต้นมะพร้าว 

การเลี้ยงดู ให้ระวังเรื่อง "น้ำ" เป็นหลัก ให้น้ำมาก อาจทำให้ต้นเน่าได้ ดังนั้น แนวทางป้องกัน ก็คือ ใช้วัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดี อย่างเช่น ดินแแคตัส หรือดินผสมทรายหยาบ เป็นต้น

ต้นมะพร้าวทะเลทราย แปลกและแตกต่าง

มะพร้าวทะเลทรายฟอร์มกอ

นอกจากเหนือจากสายพันธุ์ต้นมะพร้าวทะเลทรายที่เห็นกันทั่วไปแล้ว ยังมีต้นมะพร้าวทะเลทรายอีกสายพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษคือ มีการแตกกิ่งก้าน "รอบต้น" ทำให้ต้นมีลักษณะทีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

แต่ละกิ่งของสายพันธุ์นี้ จะมียอดและมีใบ เช่นเดียวกับต้นมะพร้าวทะเลทราย ทั่วไป ทำให้เกิดความแตกต่างและถือเป็นจุดเด่น สนนราคาของสายพันธุ์นี้ จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับต้นมะพร้าวทะเลทรายทั่วไป 

ถึงแม้ว่า จะหายากสักหน่อย แต่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของต้นมะพร้าวทะเลทราย ที่น่าสนใจ และน่าสะสม 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts