เรื่องแปลกวิธีขยายพันธุ์ไม้

ปลูกต้นไม้ให้อะไร

ไม้ชำใบ

เรื่องนี้ขึ้นกับแต่ละคนแล้วว่า ชอบปลูกต้นไม้ประเภทไหน ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นสิ่งนั้น เช่น ปลูกไม้ผล ก็จะได้ผลเป็นสิ่งตอบแทน หรือปลูกไม้ดอก ก็จะได้ความสวยงามของดอกไม้ ช่วยให้จรรโลงจิตใจให้สดชื่น สบายใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทำเป็นธุรกิจได้เช่นกัน ถ้าเข้าใจวิธีการขยายพันธุ์ไม้

ถ้าแต่เราเป็นคนช่างสังเกตุ และศึกษาและเก็บข้อมูลของต้นไม้ประเภทต่างๆ อาจจะพบกว่า ต้นไม้หลายประเภทมีลักษณะการเจริญเติบโต วิธีการขยายพันธุ์ แต่แปลก และแตกต่างกันออกไป บทความนี้้ จะมาแนะนำและแชร์ประสบการณ์ การปลูกต้นไม้ในหลากหลายสายพันธุ์

แปลกแต่จริงของวิธีขยายพันธุ์ไม้

ขยายพันธุ์ไม้

ปาดยอด

ไม้ประเภทแคคตัสหรือกระบองเพชร ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ สามารถปาดบริเวณส่วนยอดของต้น (ยอดเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการเจริญเติบโต) และสามารถแตกหน่อได้ บางสายพันธุ์ ปาดยอด อาจได้หน่อ หรือต้นไม้นับสิบต้นเลยทีเดียว คุ้มค่า และสามารถทำเพื่อการค้าได้

ชำใบ 

ไม้ที่มีใบหนาและฉ่ำน้ำ ส่วนใหญ่ สามารถ "เด็ดใบ" นำไปปักลงทราย หรือดิน เพื่อขยายพันธุ์ได้ ตัวอย่างไม้ใบที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำใบคือ กวักมรกต กุหลาบหินสายพันธุ์ต่างๆ ลิ้นมังกรทุกสายพันธุ์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรทราบไว้ก่อนว่า ไม้บางสายพันธุ์ การปักชำใบ อาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนต้นแม่ โดยเฉพาะ "ไม้ด่าง" ที่อาจได้ต้นไม้ที่ไม่ด่าง

ลองคิดดูเล่นๆ ว่า ต้นกวักมรกต 1 กิ่งมีสัก 10-12 ใบ หมายความว่า เราสามารถขยายพันธุ์จาก 1 กิ่ง ได้ 10-12 ต้นเลยทีเดียว ดังนั้น วิธ๊นี้ จะให้ผลลัพธ์ในการขยายพันธุ์ได้มากวิธีหนึ่ง วิธีนี้ พ่อค้าแม่ค้าชอบมาก

ชำกิ่ง

อีกหนึ่งวิธีที่ชาวไร่ ชาวสวนนิยมขยายพันธุ์ไม้ของตัวเอง เป็นวิธีที่เห็นได้ทั่วไป สามารถขยายพันธุ์ไม้ ได้จำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน วิธีนี้ ถึงแม้ว่า ไม่แปลก แต่สำหรับคนที่ไม่ปลูกต้นไม้ เชื่อว่า มหัศจรรย์ไม่น้อยเลย ตัวอย่างการปักชำกิ่งที่นิยม จริงๆ นิยมกับไม้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไม้ต้น ไม้ผลต่างๆ รวมทั้งไม้ดอก เป็นต้น 

ไม้หัว มีหน่อใต้ดิน

ไม้ประเภทนี้ เราสามารถนำหัว ไปขยายพันธุ์ต่อได้ ไม่จำเป็นต้องมีใบ แต่นำหัวของไม้ประเภทนี้ ไปปักดิน รดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่ขัง ก็สามารถขยายพันธุ์ได้แล้ว  ตัวอย่างเช่น  ต้นบัวดิน ต้นผีเสื้อ ว่านประเภทต่างๆ  เป็นต้น

นอกจากนี้ วิธีขยายพันธุ์ไม้ ที่คนส่วนใหญ่รู้จักดี นั่นคือ "การเพาะด้วยเมล็ด" ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติ แต่กว่าจะให้ผลลัพธ์ จะใช้เวลานานกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเสี่ยงสูงว่า จะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับต้นแม่ หรือที่เราเรียกว่า "กลายพันธุ์" ดังนััน วิธีนี้จึงอาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts