กุหลาบหูช้าง

ชื่อกุหลาบ แต่ไม่ใช่

ต้นกุหลาบหููช้าง

ชื่อทางการ Portulaca Molokiniensis Variegated หรือคนไทยเรียก "ต้นกุหลาบหูช้าง"  เป็นไม้นอกาก รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดได้ว่าเป็นไม้อวบน้ำชนิดหน่ง ดูรวมๆ ลักษณะใบคล้ายกับดอกกุหลาบเขียว 

ลักษณะของต้นกุหลาบหูช้าง

ต้นกุหลาบหูช้างด่าง

ใบมีลักษณะกลม สีเขียวมันวาว เรียงสลับเป็นคู่ซ้ายและขวา ส่วนลำต้นจะมีสีน้ำตาล สามารถปลูกและลำต้นสูงได้ถึงประมาณ 50 เซ็นติเมตร เท่าที่พบ บางต้นใบจะเขียวตลอด บางต้น ก็พบ "ความด่าง" บนใบได้เช่นกัน

ดอกจะให้ดอกสีเหลือง บริเวณปลายช่อ สามารถให้ดอกได้ทั้งปี 

วิธีปลูกต้นกุหลาบหูช้าง 

สามารถปลูกได้โดยใช้วัสดุปลูกอย่างแคคตัส หรือกระบองเพชร ส่วนปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยละลายช้าเช่นเดียวกับแคคตัสเช่นกัน ส่วนน้ำ ก็ให้ต่อเมื่อดินแห้ง สรุปคือ เลี้ยงแบบแคคตัสได้เลย ชอบแสงแดด โดยเฉพาะแดดในช่วงเข้า

สำหรับวิธีการขยายพันธุ์ สามารถทำได้ด้วยวิธีเพาะจากเมล็ด หรือ ปักชำก็ได้เช่นกัน

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts