โรครากปม คืออะไร

โรคพืชที่ทุกคนควรทราบ

โรครากปม

วิธีการดูแลต้นไม้ที่ดีที่สุด คือใช้คนที่เป็นนักสังเกต ดูถึงความเปลี่ยนแปลงของไม้ โดยเฉพาะกับต้นไม้ที่มีอาการชะงัก เจริญเติบโตช้า หรือไม่เจริญเติบโตเลย สำหรับแนวทางสังเกต นอกเหนือจากลักษณะความเจริญเติบโตที่ช้าลง หรือแคระแกรนแล้ว ลำต้นอาจจะเจริญแบบลดๆ อีกด้วย

โรครากปม คืออะไร

โดยปกติ รากของต้นไม้ จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวต่อไปเรื่อยๆ อาจมีรากฝอย ที่แตกแขนงออกไป แต่ถ้าเป็นโรครากปม ถ้าถอนไม้ออกมา จะพบว่า บริเวณราก จะมีเป็นตุ่มๆ เป็นก้อนกลม หรือบริเวณกลางรากจะปวมเปล่ง แทนที่จะเป็นเส้นยาวปกติ

โดยปกติ โรครากปม สามารถเกิดได้กับไม้หลายๆ ชนิด เช่น ผักต่างๆ หรือแม้กระทั่งกระบองเพชร เป็นต้น

สาเหตุของโรครากปม

สาเหตุหลักมาจาก ไส้เดือนฝอย ที่พยายามเจาะเข้าแทงบริเวณราก และปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ทำให้รากอ่อนนุ่มขึ้น ทำให้ตัวอ่อนของไส้เดือน สามารถมุดเข้าไปเพื่อดูดซึมน้ำเลี้ยงจากสารอาหารในพืช 

วิธีการป้องกันโรครากปม

เมื่อทราบสาเหตุแล้ว เราสามารถป้องกันได้ โดยพยายามกำจัดตัวอ่อนของไส้เดือนฝอย โดยสามารถใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ โดยนำดินที่ต้องการปลูกมาตากแดด ซึ่งเป็นวิธีการจัดตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการใช้ยาหรือสารเคมี

แนวทางในการป้องกัน "โรครากปม" โดยการปลูกพืชหมุนเวียนไปมา โดยเฉพาะต้นถั่ว ต้นปอเทือง เป็นต้น ไม่ปลูกเดิมๆ ซ้ำ

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts