อีกหนึ่งยูโฟเบียน่าสะสม

ยูโฟเบียด่างฟ้าอมเขียว

สำหรับคนที่ชื่นชอบไม้ในตระกูลยูโฟเบีย ไม้ที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว ลำต้นมีสีสรรและลายแตกต่างกัน มีหนามบริเวณรอบลำต้น และจุดเด่นที่ทำให้เราเชื่อได้ว่า เป็นไม้ในตระกูลยูโฟเบีย นั่นคือ เมื่อหักส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของต้น จะพบยางสีขาวไหลออกมาจากแผลที่เกิดขึ้น


ยูโฟเบียด่างฟ้าอมเขียว

เทาที่ตรวจสอบ ยังไม่พบชื่อไทย จึงขอเรียกชื่อตามลักษณะของน้องแทน เป็นยูโฟเบียที่่มีลักษณะลำต้นขนาดเล็ก สามเหลี่ยมมีหนามรอบต้น แต่ที่ทำให้ไม้ต้นนี้มีอะไรที่น่าสนใจ ก็คือสีสรรของลำต้นของน้องนั่นเอง โดยปกติจะเท่าที่เห็นจะเป็นสีฟ้าอมเขียวเข้มและมีลายสีฟ้าอมเขียวอ่อนๆ อยู่บริเวณส่วนกลาง มีลายลักษณะเหมือนเอาพู่กันมาวาด

ลายยูโฟเบียด่างฟ้าอมเขียว

เท่าที่สังเกตุ กิ่งอ่อนจะมีสีเขียวแต่ก็มีลาย ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดถึงความแตกต่าง แต่ก็ทำให้ไม้ดูสวยงาม


วิธีปลูกยูโฟเบียด่างฟ้าฟ้าอมเขียว


สามารถปลูกด้วยดินแคคตัสทั่วไป จะปลูกในโรงเรือนหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรอยู่ในที่ที่มีแสงแดดในตอนเช้าและมีลมพัดผ่าน จะช่วยให้น้องได้มีสีสรรที่สวยงาม  การให้น้ำก็ให้เมื่อดินแห้ง ไม่จำเป็นต้องรดบ่อยน้องก็อยู่ได้สบายๆ

ยูโฟเบียด่างฟ้าอมเขียวแตกกิ่ง

ส่วนการขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ หรือตัดกิ่งมาเพื่อปักชำ นอกจากนี้ การปาดกิ่งก็สามารถทำให้น้องสามารถแตกกิ่งออกได้เช่นเดียวกันกับแคคตัสทั่วไป