แมมชูแมนนิอาย แคคตัสสายดอก

แคคตัสายดอก

สิ่งหนึ่งสิ่งที่ผู้เลี้ยงแคคตัสหรือกระบองเพชร ต้องการได้เห็น นั่นคือ "ดอก" ซึ่งบอกได้เต็มปากวา แคคตัสทุกสายพันธุ์ สามารถให้ดอกได้ แต่จะช้าหรือเร็ว แต่ถ้าใครต้องการเห็นดอกของแคคตัสแบบไม่รอนาน ขอแนะนำ แมมชูแมน หรือ ชูแมนนิอาย อีกหนึ่งแคคตัสสายดอก ที่สามารถปลูกและให้ดอกได้ชื่นชมได้ง่าย

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของแมมชูแมนนิอาย คือ   Mammillaria schumannii


ลักษณะของแคคตัสแมมชูแมนนิอาย



ชูแมน เป็นแคคตัสที่มีสีสรรของลำต้นแตกต่างจากแคคตัสทั่วไป เหตุผลเพราะมีสีเขียวอ่อนที่สวยงาม ถึงจะมีหนามแหลมคม แต่ก็พอจับได้ ไม่เหมือนแคคตัสบางสายพันธุ์ที่แถบจะจับต้นไม่ได้เลย ลำต้นของชูแมนจะมีลักษณะกลม ถ้าเลี้ยงไม่ดีก็อาจจะได้ลำต้นที่มีลักษณะยาวยืด ลักษณะลำต้นคล้ายทุ่นระเบิด ทรงกลม และมีส่วนยืดของตุ่มหนาม


ดอกแคคตัสแมมชูแมนนิอาย

ดอกเท่าที่เห็นจะมสีชมพู ปกคลุมแทบจะมองไม่เห็นต้นเลย สามารถบานและหุบ หุบและบานได้หลายวัน ดอกถ้าผสมพันธุ์สำเร็จจะกลายเป็นฝักที่คล้ายเมล็ดพริก  ลักษณะของฝักจะเหมือนกับแคคตัสตระกูลแมมชนิดอื่นๆ เช่นกัน

วิธีการปลูกแคคตัสแมมชูแมนนิอาย

แสงแดดมากน้ำปานกลาง

สามารถปลูกและเลี้ยงได้เช่นเดียวกับแคคตัสทั่วไป จากประสบการณ์สามารถเลี้ยงแดดร้อยได้ และที่สำคัญสามารถให้ดอกได้เร็วมาก หลายๆ ครั้ง ในหนึ่งต้นก็ให้ดอกมากหว่าหนึ่งดอกในคราวเดียวกัน เป็นไม้สายพันธุ์ขนาดเล็กที่น่าสนใจและนิยมปลูกกันมาก  ส่วนการให้น้ำ ควรให้เมื่อดินแห้งสนิท ถ้าเป็นฤดูฝน อาจให้น้ำเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

สายพันธุ์: แมมมิลลาเรีย (Mammillaria) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts