อีกหนึ่งสายพันธุ์แมม

แมมมิลลาเรีย เฮเลน

คำว่า "แมม" หรือ "แมมมิลลาเรีย" คือชื่อสั้นๆ ที่ใช้เรียกแคคตัสที่มีขนสีขาวปุกปุย ถ้าแมมต้นใดมีขนขึ้น จะสิ่งบ่งบอกว่า แคคตัสต้นนั้น กำลังมีโอกาสจะให้ดอก ซึ่งแมมมิลลาเรียแต่ละสายพันธุ์ ก็จะให้ดอกและสีที่แตกต่างกันออกไป

แมมมิลลาเรีย เฮเลน เป็นที่ที่อ่านมาจากภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Mammillaria helen เช่นเดียวกัน บางคนอ่านเรียกสั้นๆ ว่า แมมเฮเลน

วิธีปลูกแมมมิลลาเรีย เฮเลน

ด้านบนของแมมมิลลาเรีย เฮเลน

ปลูกแบบให้โดนแดดครึ่งวันโดยเฉพาะช่วงเช้า น่าจะเป็นทางดีที่สุด เพราะแดดบ้านเราร้อนถึงร้อนที่สุด และโดยเฉพาะกับคนที่ปลูกโดยไม่มีโรงเรือนช่วยกรองแสง ส่วนดินแน่นอนครับ ก็ใช้ดินแคคตัสที่ระบายน้ำได้ดีในการเพาะปลูก

วิธีขยายพันธุ์แมมมิลลาเรีย เฮเลน

เท่าที่เห็น ผู้ปลูกขายจะใช้วิธีขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ก็คงเพาะด้วยเหตุผลหลักคือ ต้องการให้ได้จำนวนมากๆ ในการเพาะปลูกเพียงครั้งเดียว