ต้นระฆังทอง

แปลกที่ดอกและใบ

ดอกต้นระฆังทอง

ถ้าพูดถึงไม้พุ่มที่นิยมปลูกกันแล้ว ต้นระฆังทอง ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไม้ที่นิยมปลูก เพราะมีใบที่สีเขียวเข้ม เงาเป็นมัน เห็นลายเส้นชัดเจน ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำ มีขนขึ้นปกคลุม ส่วนดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีสีสรรสดสวยงาม สีเหลืองและแซมด้วยสีส้ม ออกดอกได้ตลอดปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Chrysothemis pulchella 


ต้นระฆังทอง


วิธีปลูกต้นระฆังทอง

สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีทั้งในกระถาง เพราะมีความสูงไม่มาก ประมาณ 1 ฟุต หรือจะปลูกลงดินโดยตรงก็ได้เช่นกัน เป็นไม้ทนแล้งได้ดี ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี เพราะถ้าน้ำขัง จะทำให้เน่าได้ง่าย เป็นไม้ชอบแสงรำไรถึงปานกลาง นิยมปลูกเป็นไม้พุ่ม ใต้ต้นไม้ใหญ่

วิธีขยายพันธุ์ต้นระฆังทอง

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการเพาะจากเมล็ด

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts