ต้นพวงแสด

โดดเด่นที่ดอก

ต้นพวงแสด

พวงแสดเป็นชื่อไม้พุ่ม (ไม้ต้น) บางสายพันธุ์ก็มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย สูงได้ประมาณ 1-2 เมตร ให้สีสรรของดอกที่เหมือนกัน คือ มี "สีแสด" สวยสดมากๆ ถึงแม้ว่าดอกจะไม่ใหญ่มากก็ตาม ดอกที่ของโปรดของนกที่มีขนาดเล็กที่ชอบกินน้ำหวาน  ใบ รอบใบมีลักษณะหยักออกในลักษณะเป็นพุ่ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. ชื่อต้นพวงแสด  แต่แท้จริงแล้วเป็นไม้นอก ที่มาจากประเทศในแถบแอฟริกาใต้  ส่วนอีกชื่อหนึ่งที่มีการเรียกคือ "หงอนนกยูง"

ใบของต้นพวงแสด

ลักษณะต้นพวงแสด

วิธีปลูกต้นพวงแสด

สามารถปลูกได้ด้ด้วยดินทั่วไป เป็นไม้ชอบแดด เวลาออกดอกก็จะออกเป็นพุ่ม ทำให้ดอกเป็นที่ต้องตาของแมลงที่ชอบทานน้ำหวานจากดอกไม้ รวมทั้งนอกตัวเล็กๆ อีกด้วย

วิธีขยายพันธุ์ต้นพวงแสด


สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอน และปักชำกิ่ง รวมทั้งสามารถเพาะจากเมล็ดได้ด้วย แต่อัตราการผสมพันธุ์ของดอก จนกระทั่งกลายเป็นเมล็ดนั้น ค่อนข้างมีอัตราการเกิดนอย เท่าที่เห็นจะต้องมีนกหรือแมลงช่วยในการผสมเกสร และกลายมาเป็นฝัก โดยฝักอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts