แคคตัสกลีบมะเฟือง

แคคตัสกลีบมะเฟือง

แคคตัสกลีบมะเฟือง

อีกหนึ่งสายพันธุ์แคคตัสที่มีความสวยงามของลักษณะลำต้น และหนามสีขาวเป็นปุย แต่ก็อย่าชล่าใจว่าจะไม่คมนะครับ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้เร็ว เวลาแตกหน่อก็ทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น มากกว่าการปลูกเป็นต้นเดี่ยว

หนามของแคคตัสกลีบมะเฟือง เท่าที่เห็น จะมีสองสายพันธุ์คือ "หนามสีเหลืองและสีขาว"

ชื่อทางการของ "แคคตัสกลีบมะเฟือง" คือ "Parodia magnifica" บางคนก็อาจเรียกว่า "บอลลูนแคคตัส" เพราะดูลักษณะภายนอกที่คล้ายบอลลูนเช่นเดียวกัน

วิธีการปลูกแคคตัสกลีบมะเฟือง

แคคตัสบอลลูน

แคคตัสบอลลูน

สำหรับวัสดุปลูกก็สามารถใช้ดินในการปลูกแคคตัสได้เช่นเดียวกัน เรียกว่า ถ้าเป็นไม้ตระกูลแคคตัส ก็สามารถใช้วัสดุปลูกเหมือนกันได้เลย แต่บางสายพันธุ์อาจต้องการความร่วนของดินที่แตกต่างกันไปบ้าง  ความร่วนยิ่งมาก น้ำก็สามารถไหลผ่านได้ดีมากขึ้น

สำหรับแคคตัสกลีบมะเฟือง ก็เป็นแคคตัสอีกประเภทหนึ่ง ที่ต้องการความร่วนของดินมากเช่นกัน และเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดๆ ถ้าได้รับแสงแดดน้อย จะทำให้รูปทรงเปลี่ยนหรือเพี้ยนไปได้ อ้อ แคคตัสกลีบมะเฟืองเป็นไม้ที่แตกหน่อเก่งครับ

วิธีขยายพันธุ์แคคตัสกลีบมะเฟือง

แถบไม่ต้องอธิบายมากสำหรับคนที่เคยปลูกแคคตัสมาแล้ว และดูจากภาพก็ยิ่งทำให้สรุปได้โดยไม่ต้องอธิบายมาก นั่นคือ แคคตัสกลีบมะเฟืองสามารถแยกหน่อไปปลูกได้เลย ขอให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก 1-2 เซนติเมตร

สำหรับคนที่ยังไม่เคยขยายพันธุ์โดยแยกหน่อ ขอแนะนำคร่าวๆ ดังนี้ คือ การแยกหน่อ ควรแยกในเวลาเช้าตรู่ หรือช่วงเย็น จากนั้น ให้ทำการดึงหน่อออกมา จากนั่น รอแผลแห้ง (อาจทาแผลด้วยน้ำยาเร่งราก ถ้ามี) จากนั้น ก็นำไปปลูกด้วยดินแคคตัส ช่วงแรกประมาณ 1 สัปดาห์ให้งดน้ำ รอให้รากขึ้นก่อน ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณอีก 2-3 อาทิตย์

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts