ดอกบางเบา ดุจผีเสื้อ

ดอกต้นผีเสื้ออีกหนึ่งไม้ที่มีดอกสีสรรสวยงาม แต่ไม่มีกลิ่น นามต้นผีเสื้อ เพราะถ้าได้เห็นดอก ก็แทบจะพอเดาชื่อไม้ต้นนี้ได้เช่นกัน ดอกส่วนใหญ่มีสีชมพูด้านในขอบหยัก ด้านนอกมีสีขาวมีขอบหยักแบบฟันปลา มีขนาดประมาณไม่เกิน 3 นิ้ว เป็นไม้ในตระกูลเดียวกับ คาร์เนชั่น เป็นไม้สูงประมาณ 1 ฟุตขึ้นเป็นพุ่ม ใบมีลักษณะใบยาว ปลายเรียวแหลม


นอกจากสีชมพูขอบขาวแล้ว ต้นผีเสื้อยังมีสีอื่นๆ อีกหลายสี ทั้งนี้ขึ้นกับสายพันธุ์ (บางสายพันธุ์ก็ให้ดอกสีเดียว ไม่มีสีอื่่นแซม) เช่น ดอกสีขาว สีแดงเข้ม แดงอมม่วง เป็นต้น ปกติต้นผีเสื้อเป็นไม้ชอบหนาว แต่ก็สามารถปลูกในพื้นที่ร้อนได้อย่างเช่น กรุงเทพฯ

วิธีปลูกต้นผีเสื้อ

สามารถปลูกได้ดีด้วยการปลูกในกระถาง เป็นไม้ชอบแดดจัด ชอบดินร่วนปนทราย สามารถปลูกและออกดอกได้ดีจากการเพาะจากเมล็ดในเวลาประมาณ 3 เดือน การเด็ดยอด จะช่วยให้ต้นผีเสื้อออกดอกได้ดกมากขึ้น

ยอดต้นผีเสื้อ

กลุ่มดอกต้นผีเสื้อ

วิธีขยายพันธุ์ต้นผีเสื้อ

ส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะจากเมล็ด แต่สามารถปักชำได้เด้วยเช่นกัน