ฤดูกาลของไม้ที่มักจะออกดอก

ปลูกไม้ก็ต้องการเห็น "ดอก"

ไม้ดอกตามฤดูกาลไม่ว่าไม้สายพรรณไหน ส่วนใหญ่ก็มักจะมีดอกให้ได้ชื่นชม แต่จะมีดอกสีสรรสวยงามขนาดไหน ก็คงขึ้นกับสายพันธุ์นั้นๆ ไม้ประเภทเดียวกัน แต่ต่างสายพันธุ์ ก็อาจให้ดอกที่มีสีสรรแตกต่างกันได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ต้นลีลาวดี ต้นชวนชม ที่มีหลายสายพันธุ์ที่ให้สีสรรของดอกที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีส้ม หรือแม้กระทั่งสีแดง


ข้อควรทราบ ไม้ดอกแต่ละชนิด ก็ให้ความหอมของกลิ่น ที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งไม้ดอกบางชนิด ก็อาจไม่มีกลิ่นเช่นกัน

ไม้ดอกแต่ละชนิด ยังมีการออกดอกที่แตกต่างกัน บางประเภทออกดอกได้ทั้งปี แต่บางประเภทก็ออกดอกได้ดีเฉพาะในบางฤดูเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกปลูก ทางเราได้พยายามรวบรวมไม้ดอกแต่ละชนิด (ได้เพียงบางส่วน) และแยกแยะออกมาให้เห็นชัดเจน ดังนี้

รวมมิตรไม้ดอก

ไม้ดอกที่ออกดอกตลอดปี

 • ต้นชบา
 • ต้นจำปา
 • ต้นพุดเศรษฐี
 • ต้นกระดังงา
 • ต้นลีลาวดี
 • ต้นโมก
 • ต้นอัญชัน
 • ต้นคุณนายตื่นสาย
 • ต้นพุดน้ำบุศย์
 • ต้นเทียนหยด
 • ต้นพลับพลึงตีนเป็ด

นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ที่ออกดอกเฉพาะตามฤดูกาลเท่านั้น แต่ก็อาจมีบ้าง ที่ออกดอกนอกฤดูแต่ก็อาจไม่เต็มที่  ดังนั้น การเลือกปลูกไม้ดอก ก็ควรเลือกให้ถูกใจตามผู้ปลูกด้วย 


ไม้ดอกฤดูฝน
ไม้ดอกฤดูร้อน
ไม้ดอกฤดูหนาว
·       ต้นบัวดิน
·       ต้นยี่เข่ง
·       ต้นดอกกระเจียว
·       ต้นชงโค
·       ต้นบุนนาค
·       ต้นรวงผึ้ง
·       ต้นบุหงาส่าหรี
·       ต้นโบตั๋น
·       ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน
·       ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
·       ต้นเหลืองปรีดียาธร
·       ต้นกัลพปพฤกษ์
·       ต้นเฟื่องฟ้า
·       ต้นหางนกยูง
·       ต้นกุหลาบ
·       ต้นผีเสื้อ
·       ต้นหงอนไก่
·       ต้นเดซี่
·       ต้นรักเร่
·       ต้นเบญจมาศ
·       ต้นเทียนฝรั่ง 


ดังนั้น การเลือกปลูกไม้ดอก ก็อาจจำเป็นจะต้องเลือกปลูกไม้ดอกที่มีการออกดอกที่แตกต่างกันในแต่ฤดู ซึ่งจะทำให้บ้านของเรามีไม้ดอกให้ชื่นชมได้ตลอดปี  หรือไม้อย่างนั้น ก็เลือกไม้ดอกที่ออกดอกตลอดทั้งปีแทน ก็ให้ได้ผลเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันไปในเรื่องของ "กลิ่นหอม" และความสวยงามของดอกที่อาจทดแทนกันไม่ได้

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts