พืทมอสคืออะไร

ทำความรู้จัก พีทมอส

Peat Mossถ้าคุณกำลังคิดจะทดลองปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่ง โดยการปลูกจากเมล็ด ขอให้อ่านบทความนี้ให้จบเสียก่อน "ค่อยลงมือ" เพราะผมจะมีคำแนะนำดีๆ มาฝาก สำหรับ "วัสดุสำหรับเพาะต้นไม้" ที่ดีที่สุด ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีและเร็ว สรุปคือที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือ พีทมอส (Peat Moss) นั่นเอง

พืทมอสคืออะไร

พืทมอสคือซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกันนานเป็นร้อยๆ ปี และเกิดการย่อยสลายกลายมาเป็นวัสดุปลูกที่ทรงคุณค่า เพราะสามารถอุ้มน้ำหรือกักเก็บน้ำได้ดี มีความเป็นกรด-ด่างปานกลาง แถมมีสารอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก  พีทมอสในท้องตลาด มีอยู่สองสี คือ สีขาวและสีดำ สีดำจะดีกว่า โดยคุณสมบัติที่แตกต่างคือ มีเนื้อละเอียดและโปร่งน้อยกว่าพีทมอสสีขาว

พืทมอส เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชจำนวน "เฟิร์น"

วิธีใช้พีทมอสในการเพาะเมล็ด

สามารถนำพืทมอสเป็นวัสดุในการเพาะปลูกได้โดยตรง หรือจะใช้เป็นส่วนผสมกับขุยมะพร้าวก็ได้เช่นกัน โดยใช้อัตราส่วนพีทมอส 2 ส่วน ต่อ ขุยมะพร้าว 1 ส่วน เหตุผลที่คนนิยมผสมขุยมะพร้าวเพราะสาเหตุหลักมากจากต้องการประหยัดพีทมอส นั่นเอง

เนื่องจากพีทมอส เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ เพราะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น จึงมีการไปเอามาจากธรรมชาติ และปัจจุบัน ก็ร่อยหรอลงทุกๆ ปี ปัจจุบัน ก็เริ่มมีคนพยายามทำวัสดุให้มีความใกล้เคียงกับพืทมอสเช่นกัน

นอกเหนือจากการนำพีทมอสมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะชำกล้าแล้ว ยังเหมาะที่จะนำพีทมอสมาเป็นส่วนผสมของดินเพื่อปลูกพืชทั่วไปได้อีก เพราะจะเป็นการปรุงดินให้มีสารอาหารและเพิ่มการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น แถมช่วยป้องกันดินแข็งได้ดีเมื่อผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม

วิธีเลือกซื้อพีทมอส 

แนะนำให้เลือกซื้อพีทมอสที่เป็นแบบละเอียด ในท้องตลาดมีทั้งแบบละเอียดและแบบหยาบ และควรเลือกพีทมอสที่มีสีดำ สนนราคาของพืทมอส ก็ถือว่าแพง เมื่อเปรียบเทียบกับดินถุงหรือปุ๋ยคอก

1 ความคิดเห็น

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

  1. Thank you for the wonderful article. There were many lines that stop me from reading and to digest them properly because they deeply connect ...

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts