ทำความรู้จัก พีทมอส

Peat Mossถ้าคุณกำลังคิดจะทดลองปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่ง โดยการปลูกจากเมล็ด ขอให้อ่านบทความนี้ให้จบเสียก่อน "ค่อยลงมือ" เพราะผมจะมีคำแนะนำดีๆ มาฝาก สำหรับ "วัสดุสำหรับเพาะต้นไม้" ที่ดีที่สุด ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีและเร็ว สรุปคือที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือ พีทมอส (Peat Moss) นั่นเอง


พืทมอสคืออะไร

พืทมอสคือซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกันนานเป็นร้อยๆ ปี และเกิดการย่อยสลายกลายมาเป็นวัสดุปลูกที่ทรงคุณค่า เพราะสามารถอุ้มน้ำหรือกักเก็บน้ำได้ดี มีความเป็นกรด-ด่างปานกลาง แถมมีสารอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก  พีทมอสในท้องตลาด มีอยู่สองสี คือ สีขาวและสีดำ สีดำจะดีกว่า โดยคุณสมบัติที่แตกต่างคือ มีเนื้อละเอียดและโปร่งน้อยกว่าพีทมอสสีขาว

พืทมอส เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชจำนวน "เฟิร์น"

วิธีใช้พีทมอสในการเพาะเมล็ด

สามารถนำพืทมอสเป็นวัสดุในการเพาะปลูกได้โดยตรง หรือจะใช้เป็นส่วนผสมกับขุยมะพร้าวก็ได้เช่นกัน โดยใช้อัตราส่วนพีทมอส 2 ส่วน ต่อ ขุยมะพร้าว 1 ส่วน เหตุผลที่คนนิยมผสมขุยมะพร้าวเพราะสาเหตหลักมากจากต้องการประหยัดพีทมอส นั่นเอง

เนื่องจากพีทมอส เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ เพราะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น จึงมีการไปเอามาจากธรรมชาติ และปัจจุบัน ก็ร่อยหรอลงทุกๆ ปี ปัจจุบัน ก็เริ่มมีคนพยายามทำวัสดุให้มีความใกล้เคียงกับพืทมอสเช่นกัน

นอกเหนือจากการนำพีทมอสมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะชำกล้าแล้ว ยังเหมาะที่จะนำพีทมอสมาเป็นส่วนผสมของดินเพื่อปลูกพืชทั่วไปได้อีก เพราะจะเป็นการปรุงดินให้มีสารอาหารและเพิ่มการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น แถมช่วยป้องกันดินแข็งได้ดีเมื่อผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม

วิธีเลือกซื้อพีทมอส 

แนะนำให้เลือกซื้อพีทมอสที่เป็นแบบละเอียด ในท้องตลาดมีทั้งแบบละเอียดและแบบหยาบ และควรเลือกพีทมอสที่มีสีดำ สนนราคาของพืทมอส ก็ถือว่าแพง เมื่อเปรียบเทียบกับดินถุงหรือปุ๋ยคอก