ปลูกไม้ดอกอย่างไร ให้ออกดอก

ทำความรู้จักธรรมชาติของไม้ดอก

ไม้ดอกมีแต่ใบบทความที่ผ่านมา ได้แนะนำเกี่ยวกับธรรมชาติของไม้ดอกว่า ไม้ดอกบางประเภทจะออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่.. ยังมีไม้ดอกอีกหลายประเภทที่ให้ดอกที่เฉพาะตามฤดูกาลของตัวเองเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็อาจมีไม้ดอกบางประเภท ที่อาจออกดอกให้เห็นได้บ้างนอกฤดูกาลของตนเอง แต่ถ้าไม้ดอกที่ปลูกไว้ ไม่ออกดอก จะทำอย่างไรดี


ทำอย่างไรเมื่อไม้ดอกไม่ออกดอก

นอกเหนือจากธรรมชาติของฤดูกาลในการให้ดอกข้างต้นแล้ว บางครั้ง ก็ปลูกและดูและไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้ไม้ดอก ไม่ออกดอกได้เช่นกัน เพราะไม้ดอก จะออกดอกส่วนใหญ่มาจากสองสาเหตุ คือ
  1. ออกดอกเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่
  2. เมื่อต้นไม้ใกล้ตาย และให้ดอกเพื่อการขยายพันธุ์

ดังนั้น เราควรมีการบำรุงรักษาต้นไม้ให้ได้แสงแดดและอาหารอย่างเต็มที่ จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ดอกและผลที่เราต้องการ หลายคน อาจปลูกต้นไม้ในกระถาง และรดน้ำเพียงอย่างเดียว แรกๆ อาจได้ดอกเป็นที่น่าพอใจ แต่พอระยะหลัง ปุ๋ยหรืออาหารหมด ต้นไม้ก็จะแคระแกร็น เหี่ยวแห้งและอาจตายได้ในที่สุด

รู้จักธรรมชาติของไม้ดอก

ไม้ดอกส่วนใหญ่ หลังออกดอกและร่วงโรยแล้ว เราจำเป็นจะต้องมีการ "ตัดแต่งกิ่ง" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ พอๆ กับการให้ปุ๋ย (ปุ๋ยส่วนใหญ่จะให้ประมาณเดือนละครั้ง) การตัดแต่งกิ่ง จะทำให้มีการแตกยอดเพื่อเจริญเติบโตเป็นกิ่งก้าน เพื่อออกดอกให้เราได้ชื่นชนต่อไป 

ทำไม้ดอกให้ออกดอก

"หลอก" ต้นไม้ให้ออกดอก

นอกจากนี้ ถ้าเราเข้าใจสายพันธุ์ต้นไม้ของเราว่า จะออกดอกฤดูกาลไหน ก็อาจทำให้เราสามารถ "หลอก" ต้นไม้ของเราให้ออกดอกนอกฤดูได้เช่นเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น ต้นบัวดิน ที่มักออกดอกได้ดีในช่วงฤดูฝน การหลอกโดยการ "อดน้ำ" ในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นก็ให้น้ำบ่อยๆ ก็อาจทำให้ได้เห็นดอกของต้นบัวดิน "นอกฤดู" ได้เช่นกัน

อีกอย่างหนึ่งที่คนขายต้นไม้นิยมใช้กันก็คือ การให้ "ปุ๋ยเร่งดอก" ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้ไม้ดอกของเรา ออกดอกให้ได้ชื่นชมเช่นกัน แต่ผลอาจไม่ดีนัก เนื่องจากการทำให้ต้นไม้ทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts