ปุ๋ยเคมียูเรีย

ปุ๋ยที่เหมาะสำหรับบำรุงใบ

ปุ๋ยเคมียูเรียอีกหนึ่งปุ๋ยหรือสารอาหารของพืชที่มีการแยกแยะออกมาอย่างชัดเจน ปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยเคมียูเรีย เป็นปุ๋ยสารเคมีสังเคราะห์ โดยมีสารประกอบของไนโตรเจน (N) สูง ซึ่งไนโตรเจน จะเป็นสารอาหารของพืชที่ใช้บำรุงใบ เป็นหลัก ซึ่งก็เหมาะสำหรับการปลูกไม้ใบ หรือผัก สำหรับสูตรของปุ๋ยยูเรียคือ 46-0-0 ผลของการใช้ปุ๋ยยูเรียคือ จะให้ใบที่มีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม เป็นต้น

ปุ๋ยยูเรีย เป็นปุ๋ยที่มีกฏหมายบังคับในส่วนผสม จะต้องมีไนโตรเจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก มีปริมาณไบยูเร็ตต่ำกว่าร้อยละ 1 ของน้ำหนัก และมีปริมาณความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 3 ของน้ำหนัก 

ปุ๋ยยูเรีย เท่าที่เห็น จะมีสีขาว ขนาดของเม็ด อาจเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยยูเรีย นอกจากการใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นอาหารของพืชแล้ว ยังสามารถนำปุ๋ยยูเรียไปใช้ประโยชน์อื่่นๆ ได้อีก เช่น ใข้เป็นกาว เป็นส่วนผสมวัตถุไวไฟ หรือส่วนผสมในพลาสติก เป็นต้น

ปุ๋ยยูเรีย ใช้ได้กับพืชชนิดใด

  • นาข้าว
  • พืชผักชนิดต่างๆ
  • พืชไร่ เช่น อ้อย เป็นต้น 
  • สับปะรด 
  • ข้าวโพด


ผลจากการใช้ปุ๋ยยูเรีย

การใช้ปุ๋ยยูเรียในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้ปริมาณสารเคมีตกค้าง อาจทำให้พืชตายได้ รวมทั้งอาจทำให้ดินเสีย หรือดินแข็ง รากของพืชไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้


วิธีการใช้ปุ๋ยยูเรียในพืช

ปุ๋ยยูเรีย เป็นปุ๋ยที่ละลายในน้ำได้ดี ดังนั้น การใส่ปุ๋ยจำเป็นจะต้องใส่ในขณะที่ดินเปียกและมีความชื้นพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้พืชสามารถดูดสารอาหารไปใช้สำหรับรากและใบได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts