ต้นพิทูเนีย

ไม้นอก ดอกออกตลอด

ต้นพิทูเนียไม้ที่มาจากประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ อีกหนึ่งไม้ดอกที่นิยมปลูก ดอกมีขนาดใหญ่ สี สวย สด มีหลากสีให้เลือก สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในกระถางและแขวน เพื่อดูความสวยงามเวลาออกดอก หรือจะปลูกลงแปลงก็ทำให้สวยดูสีสรรสดใสได้เช่นกัน เป็นไม้ที่มีอายุหลายปี

ต้นพิทูเนีย เป็นไม้ที่มีลำต้นเป็นพุ่มทรงเตี้ย กิ่งเมื่อยาว ก็จะเลื้อยไปตามดิน เป็นไม้ที่มีลำต้นอ่อน สูงประมาณ 30 เซนติเมตร รากไม่ยาว ส่วนใหญ่เป็นรากฝอย ใบมีสีเขียว เป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน มีลักษณะรี ก้านใบสั้น

ดอก ออกแบบดอกเดี่ยว บริเวณปลายยอดหรือข้อกิ่ง และบริเวณลำต้น ดอกมีฐานลักษณะเป็นกรวย กลีบดอกมี 5 แฉก สีของกลีบดอกอาจมีหลายสี แล้วแต่สายพันธุ์ เมื่อแก่จะกลายเป็นฝัก ข้างในมีเมล็ดเป็นร้อยๆ เมล็ด ทรงกลม ขนาดประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร

ต้นพิทูเนีย

ช่อดอกต้นพิทูเนีย

วิธีปลูกต้นพิทูเนีย

สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในกระถาง หรือจะปลูกลงดินก็ได้้ ชอบดินร่วน หรือดินใบก้ามปู รดน้ำเช้าเย็น แต่ระวังอย่าให้ชุ่มมาก ไม่ควรใช้สายยาง เพราะน้ำอาจแรงเกินไป การรดน้ำโดยเฉพาะช่วงเย็น ระวังน้ำขัง อาจทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย และที่สำคัญไม่ควรปลูกในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง

วิธีขยายพันธุ์ต้นพิทูเนีย

สามารถขยายพันธุ์ได้ดี ด้วยวิธีการเพาะปลูกจากเมล็ด เพราะสามารถปลูกได้จำนวนมาก แต่ก็สามารถใช้วิธีการปักชำได้เช่นกัน มีข้อดีคือ ให้ดอกที่เร็วกว่า

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts