ต้นบีโกเนีย

ใบหนา ดอกสีสวย

ดอกบีโกเนียไม้อวบน้ำ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นสูง 15-45 เซนติเมตร เป็นไม้ชอบแดดรำไร  ชอบอากาศเย็น ไม้ใบหนาสีเขียวเข้ม ใบมันสวยมีขนปกคลุม ใบออกเวียนสลับรอบต้น ส่วนดอกออกเป็นช่อ แทงจากชอกใบ ดอกมีหลายสี เช่น สีแดง ขาว ส้ม ชมพู เป็นต้น เป็นอีกไม้ชนิดหนึ่ง ที่ช่วยสามารถดูดสารพิษได้ในอากาศ


ต้นบีโกเนียเป็นพืชที่นิยมปลูกลงในกระถาง หรือปลูกในตะกร้าแขวน เพื่อชื่นชมความงามของดอก

วิธีปลูกต้นบีโกเนีย

สามารถปลูกได้ดีทั้งในกระถางหรือปลูกลงดิน ชอบดินร่วนปนทราย ไม่ชอบน้ำขัง และควรระวังเรื่องน้ำขังที่ใบและลำต้น อาจทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ง่าย เป็นไม้ชอบแดดรำไร ดังนััน จึงไม่ควรตั้งต้นบีโกเนียให้โดนแดดโดยตรง

ต้นบิโกเนีย

วิธีขยายพันธุ์ต้นบีโกเนีย

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด หรือปลูกโดยกาารแยกหน่อและหัว  แต่ข้อควรทราบบีโกเนีย เป็นพืชที่มีอายุแค่ 1 ปี เท่านั้น ดังนั้น หลังจากนั้น จะไม่เจริญเติบโต ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องมีการแยกหน่อหรือเพาะจากเมล็ดขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้ชมเชยดอกอันสวยงาม


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts