ต้นผกากอง

ไม้นอก ดอกเล็กสีสด
ไม้พุ่มกึ่งเตี้ย เป็นพืชพื้นเมืองในประเทศทวีปอเมริกา นิยมปลูกเป็นไม้แต่งสวน ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก ผิวใบหยาบ มีความกว้างประมาณ 2-3.5 เซ็นติเมตร ยาวได้ถึง 9 เซ็นติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ประมาณ 20-25 ดอก คล้ายซี่ร่ม ออกตามง่ามใบ ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง แดง แสด ชมพู เป็นต้น  ผลจะพบในบริเวณดอก ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีม่วงดำ


ดอกของต้นผกากอง

วิธีปลูกต้นผกากอง

เจริญเติบโตได้ด้วย ด้วยดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี เป็นไม้ชอบแดด เป็นไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ดีตามธรรมชาติ ถือว่าต้นผกากอง เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง


ใบต้นผกากอง

กอของต้นผกากอง

วิธีขยายพันธุ์ต้นผกากอง

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด และปักชำ


ต้นผกากอง ต้นผกากอง Reviewed by OneNeung on October 21, 2018 Rating: 5

No comments:

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

Powered by Blogger.