ต้นผกากอง

ไม้นอก ดอกเล็กสีสด

ดอกของต้นผกากองไม้พุ่มกึ่งเตี้ย เป็นพืชพื้นเมืองในประเทศทวีปอเมริกา นิยมปลูกเป็นไม้แต่งสวน ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก ผิวใบหยาบ มีความกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 9 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ประมาณ 20-25 ดอก คล้ายซี่ร่ม ออกตามง่ามใบ ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง แดง แสด ชมพู เป็นต้น  ผลจะพบในบริเวณดอก ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีม่วงดำ

วิธีปลูกต้นผกากอง

เจริญเติบโตได้ด้วย ด้วยดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี เป็นไม้ชอบแดด เป็นไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ดีตามธรรมชาติ ถือว่าต้นผกากอง เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง


ใบต้นผกากอง

กอของต้นผกากอง

วิธีขยายพันธุ์ต้นผกากอง

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด และปักชำ


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts