ต้นปักษาสวรรค์

ไม้เหง้า ใบยาวใหญ่ ดอกคล้ายนก

ดอกต้นปักษาสวรรค์ปักษาสวรรค์ หรือ เบิร์ดออฟพาราไดส์ เป็นไม้ที่มีดอกคล้ายนก มีสีเหลืองส้ม ปนสีอื่นๆ ดอกออกเป็นช่อ ไม่มีก้านดอกของตัวเอง และนี่เป็นที่มาของชื่อไม้ชนิดนี้ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีใบอยู่พื้นดิน ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะใหญ่และยาว ยาวได้ถึง 100 เซนติเมตร คล้ายใบกล้วยแต่ใบแคบกว่า ใบมีสีเขียวสด ผลแข็งมีสีดำ

วิธีปลูกต้นปักษาสวรรค์ 

สามารถปลูกได้ดีด้วยดินร่วนปนทราย น้ำไม่ขัง เป็นไม้ชอบแดดรำไร ออกดอกได้ดีที่อากาศค่อนข้างเย็น และมีความชื้นสูง ระวังอย่าให้ดินแห้ง และควรรดน้ำอย่างน้อยวันละครั้ง


วิธีขยายพันธุ์ต้นปักษาสวรรค์ 

ขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหน่อหรือกอ หรือเพาะด้วยเมล็ด

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts