ต้นฟิโลเดนดรอนสีทอง

ไม้เลื้อย สีทอง

ต้นฟิโลเดนดรอนสีทองอีกหนึ่งสายพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีลักษณะเด่นคือ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับไปมา มีสีเหลืองทอง ใบกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตร และยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร เมื่อแก่จะเป็นสีเขียว มีลักษณะเรียว ปลายใบแหลม มีเส้นใบที่ค่อนข้างชัดเจน ลักษณะลำต้น เป็นก้านอ่อน อวบน้ำ มีรากขึ้นประกอบตามข้อ สามารถนำมาปลูกในลักษณะเดียวกันกับต้นพลูด่าง พันเสากากมะพร้าวและเลี้ยงให้คล้ายไม้ต้นได้

บางคนก็เรียกต้นฟิโลเดนดรอนสีทอง ว่า ฟิโลทอง หรือ ต้นฟิโลเดนดรอนทอง  เป็นต้น

วิธีปลูกต้นฟิโลเดนดรอนสีทอง

สามารถปลูกได้ดีที่บริเวณแดดรำไร แดดไม่แรง สามารถปลูกได้ด้วยดินผสมกากมะพร้าวสับเป็นหลัก ส่วนปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยคอกได้ดี รดน้ำวันละครั้งหรือเช้าเย็น ขึ้นกับสภาพอากาศ เป็นไม้ชอบความชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะหรือน้ำท่วมขัง

รากของต้นฟิโลเดนดรอนสีทอง

ลักษณะใบต้นฟิโลเดนดรอนสีทอง

วิธีขยายพันธุ์ต้นฟิโลเดนดรอนสีทอง

สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย เพียงแค่ตัดกิ่งมาปักชำ หรือจะปลูกลงในน้ำ เช่นเดียวกับต้นพลูด่างได้เช่นกัน

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts