ต้นเกล็ดทับทิม

ไม้ด่าง ใบเขียวขาวแดงชมพู

ต้นเกล็ดทับทิมไม้พุ่ม ขนาดเล็กค่อนข้างเตี้ย มีสีสรรหลายสีสวยงาม เตะตาเป็นอย่างมาก ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือไข่ หยิกและห่อขึ้นเล็กน้อย เป็นด่างสีเขียวและขาวบริเวณขอบใบ ก้านใบมีสีสีแดงถึงแดงเข้ม ดอกออกเป็นช่อ ออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีสีขาว ขนาดเล็ก เหมาะที่จะเป็นปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง หรือประดับสวน


วิธีปลูกต้นเกล็ดทับทิม

เป็นไม้ชอบแดด สามารถปลูกได้ด้วยดินร่วน และสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในกระถางและปลูกเป็นไม้พุ่มคลุมดินขนาดเล็ก เป็นไม้ชอบน้ำ แต่ต้องไม่ขังและแฉะจนเกินไป


ลักษณะใบต้นเกล็ดทับทิม

วิธีขยายพันธุ์ต้นเกล็ดทับทิม

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการปักชำกิ่ง ออกรากและเจริญเติบโตได้เร็ว


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts