ต้นจั๋ง

ไม้ใบสวยงาม คล้ายพัด

ต้นจั๋งพืชในตระกูลปาล์ม ที่มีจุดเด่นที่ใบ คล้ายพัด มีใบย่อยประมาณ 5-10 ใบ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเก๋ๆ ว่า Lady Plam ลำต้นมีลักษณตรง แข็งแรง ส่วนใบเขียวสดเป็นมัน ถ้าปลูกลงดินสามารถเจริญเติบโตได้สูงมากหลายเมตร แต่ถ้าปลูกลงกระถาง ก็จะได้ต้นไม้ไม่ปลูก สามารถปลูกในบ้านหรือสำนักงานได้

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของต้นจั๋ง คือ สามารถดูดสารพิษในอากาศได้ดีมาก เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านและสำนักงาน


เนื่องจากต้นจั๋ง เป็นไม้ที่ขึ้นในลักษณะเป็นกอ ดังนั้น การปลูกสามารถปลูกริมริ้ว หรือจะปลูกตามมุมของบ้านก็ได้ สวยงามดีมากๆ แต่ถ้าจะปลูกในกระถางเพื่อนำมาวางต้นในบ้านหรือสำนักงาน ก็ยิ่งดี เพราะเป็นพืชทนแล้งได้ดีเช่นกัน

วิธีปลูกต้นจั๋ง

กรณีปลูกลงในกระถาง ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่มากพอสมควร อย่างน้อยสัก 10-12 นิ้วขึ้นไป และแนะนำให้ลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับ ไม่ต้องละเอียดมาก จากนั้นก็ใส่ดินก้ามปู หรือผสมดินร่วนกับปู๋ยคอก รดน้ำวันละครั้งหรือสองวันครั้ง จากนั้นก็สามารถนำไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ

การเลือกกระถาง ควรเลือกให้มีขนาดพอเหมาะกับต้น เพราะถ้าจะนำไปวางตามมุมบ้าน ก็ควรใช้กระถางขนาดใหญ่ จะดูสวยงามกว่ากระถางขนาดเล็ก เพราะเป็นต้นไม้ที่มีความสูงเป็นระดับเมตร

ส่วนกรณีปลูกลงดิน ควรขุดหลุมให้ลึกอย่างน้อยสัก 1-2 ฟุต จากนั้นก็ลองด้วยปุ๋ยหรือดินก้ามปู ก่อนนำต้นไม้ลงปลูก ควรกดดินให้แน่นพอสมควรสำหรับการลงดิน เพื่อให้ต้นไม้ไม่เอนเอียง รดน้ำวันละครั้ง

ใบของต้นจั๋ง

ต้นจั๋งเป็นกลุ่ม


วิธีขยายพันธุ์ต้นจั๋ง

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด แต่จะให้สะดวกและรวดเร็ว ก็ควรจะใช้วิธีแยกหน่อ แต่ก่อนจะแยกก็ควรตรวจสอบด้วยว่า มีรากติดด้วยหรือไม่ ถ้ามีน้อยและแถบไม่มี อาจทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และอาจจะไม่ขึ้น และที่สำคัญไม่ควรแยกต้นที่ยังอ่อนมากเกินไป เพราะโอกาสรอดอาจไม่สูงนัก


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts