เฟิร์นฮาวาย

ปลูกบนดิน สวยงามที่ใบ

เฟิร์นฮาวายไม้ใบ เฟิร์นฮาวาย เป็นพืชคลุมดิน มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบมีลักษณะคล้ายพัด สามารถปลูกได้ทั้งในที่ร่มและกลางแดด แต่ระวังเรื่องน้ำและความชื้นต้องให้มากพอและสม่ำเสมอ การปลูกนิยมปลูกลงดินมากกว่าปลูกในกระถาง และควรปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้น เหมาะที่ปลูกบริเวณทางที่มีการเดินผ่าน


อีกหนึ่งไม้ใบที่ปลูกง่าย ขอเพียงให้มีน้ำและความชุ่มชื้นตลอดเวลา (น้ำไม่ขัง)


วิธีปลูกเฟิร์นฮาวาย

สืบเนื่องจากเป็นพืชในตระกูลเฟิร์น ซึ่งเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงเช่นเดียวกับเฟิร์นสายพันธุ์อื่นๆ แต่น้ำต้องไม่ขัง ดีงนั้น วัสดุปลูกที่ช่วยในการรักษาความชื้นได้ดี ก็คงเป็นกากมะพร้าวสับ และดินก็ควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงอย่างดินใบก้ามปู  หรือจะใช้ดินร่วมผสมปุ๋ยคอกก็ได้  ถ้าอากาศร้อน แนะนำให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ต้นเฟิร์นฮาวาย

สปอร์ เฟิร์นฮาวาย

วิธีขยายพันธุ์เฟิร์นฮาวาย

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแบ่งกอ แต่ถ้าต้องการขยายพันธุ์จำนวนมากๆ แนะนำให้ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะจากสปอร์ (อยู่ด้านหลังของใบ) โดยอาจใช้วิธีการปลูกเช่นเดียวกับเฟิร์นทั่วไป คือ การนำไปเพาะในกระถางพืชมอส


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts