ต้นดาหลา

ดอกใหญ่งาม นามเพราะ

ดอกดาหลาดาหลา เป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกกันมานานทางภาคใต้ เป็นไม้ที่มีดอกใหญ่ สวยงาม ดอกสามารถรับประทานได้ด้วย ออกดอกมากในช่วงฤดูร้อน มีคุณค่าทางสมุนไพรสูง ดาหลาเป็นไม้ล้มลุก ลักษณะต้นคล้ายข่า แถมมีลำต้นใต้ดินที่เรียกว่า เหง้า เหมือนกัน ส่วนที่โผล่เหนือดิน เรียกว่า กาบใบ ปัจจุบันมีการปลูกดาหลาเพื่อตัดดอกขาย


ใบมีสีเขียวลักษณะยาวรี กลางใบกว้าง มีเส้นกลางใบชัดเจน  ส่วนดอกออกเป็นช่อ มีสีชมพูสวยงาม เป็นไม้ปลูกเพื่อความสวยงามประดับสวน หรือตามทางเดิน

ชื่อดาหลา บางท้องถิ่นก็เรียกชื่อต่างกันเป็น กาหลา หรือ กะลา 

วิธีปลูกต้นดาหลา

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป ถ้าจะให้ดีก่อนปลูกลงดิน ควรขุดหลุมให้ลึกพอประมาณสัก 1 ฟุต จากนั้น ก็รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก จากนั้นนำต้นดาหลาลงปลูก และกลบดินทับอีกทีหนึ่ง ให้แน่นพอประมาณ

ใบต้นดาหลา

วิธีขยายพันธุ์ต้นดาหลา

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแยกเหง้า หรือแยกหน่อ ซึ่งหน่อจะอยู่อยู่ติดกับส่วนของเหง้า ยิ่งถ้ามีมาก จะได้จำนวนต้นของดาหลามากขึ้นเช่นกัน

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts