ต้นชบาด่างสามสี

งามที่ใบและดอก

ต้นชบาด่างสามสีต้นชบาด่างสามสี เป็นไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับต้นชบาทั่วไป แต่มีความแตกต่างที่ใบ ที่มีสามสีในใบเดียวกัน คือ แดง ขาว และเขียว เหมือนด่าง ใบมีลักษณะหยักที่ขอบใบ นอกจากนี้ยังมีดอกเช่นเดียวกับดอกชบาทั่วไป ดอกออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกบาง มี 5 กลีบ สีสดใส มีสีแดง

วิธีปลูกต้นชบาด่างสามสี

การปลูกก็ไม่ได้แตกต่างจากต้นชบาทั่วไป สามารถปลูกได้ดีในดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย เป็นไม้ชอบแดด ดังนั้น แนะนำให้ปลูกลงดินในสวนที่มีแดด จะเจริญเติบโตได้ดี  

วิธีขยายพันธุ์ต้นชบาด่างสามสี

สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้ง การเพาะจากเมล็ด ตอนกิ่ง หรือปักชำ 

ต้นชบาด่างสามสี ปลูกริมทางเดิน


เนื่องจากต้นชบาด่างสามสี เป็นไม้สวยที่ใบและดอก ดังนั้น แนะนำให้ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ อาจทำเป็นไม้รั้ว หรือไม้ประดับในสวนก็ยิ่งงาม สามารถตัดแต่งทรงเป็นพุ่มตามต้องการได้อีกด้วย 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts