ต้นชบาด่างสามสี

งามที่ใบและดอก

ต้นชบาด่างสามสีต้นชบาด่างสามสี เป็นไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับต้นชบาทั่วไป แต่มีความแตกต่างที่ใบ ที่มีสามสีในใบเดียวกัน คือ แดง ขาว และเขียว เหมือนด่าง ใบมีลักษณะหยักที่ขอบใบ นอกจากนี้ยังมีดอกเช่นเดียวกับดอกชบาทั่วไป ดอกออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกบาง มี 5 กลีบ สีสดใส มีสีแดง

วิธีปลูกต้นชบาด่างสามสี

การปลูกก็ไม่ได้แตกต่างจากต้นชบาทั่วไป สามารถปลูกได้ดีในดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย เป็นไม้ชอบแดด ดังนั้น แนะนำให้ปลูกลงดินในสวนที่มีแดด จะเจริญเติบโตได้ดี  

วิธีขยายพันธุ์ต้นชบาด่างสามสี

สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้ง การเพาะจากเมล็ด ตอนกิ่ง หรือปักชำ 

ต้นชบาด่างสามสี ปลูกริมทางเดิน


เนื่องจากต้นชบาด่างสามสี เป็นไม้สวยที่ใบและดอก ดังนั้น แนะนำให้ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ อาจทำเป็นไม้รั้ว หรือไม้ประดับในสวนก็ยิ่งงาม สามารถตัดแต่งทรงเป็นพุ่มตามต้องการได้อีกด้วย 

No comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

Powered by Blogger.