ต้นพยับหมอก

ดอกสีฟ้าอมม่วง สวยหวาน

ดอกของต้นพยับหมอกต้นพยับหมอก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 1.5 เมตร สามารถปลูกและออกดอกได้ตลอดปี ใบยาวปลายมน สีเขียวสดใส ดอกมีสีม่วงอมฟ้า ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกมี 5 กลีบ สามารถปลูกเป็นพืชคลุมดิน หรือปลูกลงในกระถางสวยงามดี นอกจากนี้ ควรทำการตัดแต่งกิ่ง โดยเฉพาะดอกที่แห้งเหี่ยว เพื่อให้ได้กิ่งใหม่

ความสวยงามของการปลูกต้นพยับหมอก คือ ดอกที่มีสีม่วงอมฟ้า สีหวานมากๆ และเวลาออกดอกพร้อมกันในแปลงก็ยิ่งช่วยให้เป็นไม้ดอกที่น่าสนใจไม่น้อย


เท่าที่เห็นมีการปลูกต้นพยับหมอกเป็นลักษณะไม้คลุมดิน ตามทางเดิน รวมทั้งปลูกลงในกระถางแขวน เวลาออกดอกดูสวยงามเหมือนกับไม้ดอกที่เป็นพืชคลุมดินทั่วไป แต่ต้นพยับหมอก จะมีดอกที่ค่อนข้างดกกว่า

วิธีปลูกต้นพยับหมอก

สามารถปลูกได้ดีด้วยดินร่วน และใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลัก เป็นไม้ชอบน้ำแต่ห้ามน้ำขัง เพราะจะเน่าได้ง่าย การตัดแต่งกิ่ง จะช่วยให้ได้กิ่งใหม่ที่มากขึ้น รวมทั้งจะได้ดอกที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนปุ๋ยแนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก

ใบและช่อดอกของต้นพยับหมอก

วิธีการขยายพันธุ์ต้นพยับหมอก

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย คล้ายๆ กับพืชคลุมดินทั่วไป

ต้นพยับหมอก มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจตมูลเพลิงฝรั่ง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts