เส้นสายบางเบา พริ้วไหวไปมา

ต้นหญ้าน้ำพุต้นหญ้าน้ำพุ เป็นไม้ล้มลุก อายุยาวนานหลายปี ดูลักษณะภายนอกคล้ายหญ้า แต่มีความบางเบาเหมือนเส้นผม มีสีเขียว ปลายใบลู่ลงพื้น สามารถสร้างสูงได้ถึง 25-30 เซ็นติเมตร ดอกออกเป็นช่อสีขาว จะสวยงามมากถ้าปลูกเป็นแปลง เวลาลมพัดไปมา ก็จะแกว่งพริ้วไหว ดูสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว

จากประสบการณ์เห็นมีการนำต้นหญ้าน้ำพุ มาปลูกริมทางเดินตามห้างสรรพสินค้า ในบริเวณที่จอดรถด้านนอก รวมทั้งตามหมูบ้านจัดสรร บริเวณทางเข้าที่มีแสงแดดส่องถึง

วิธีปลูกต้นหญ้าน้ำพุ

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี ไม่ต้องดูแลมาก ยิ่งช่วงฤดูฝน แถบไม่ต้องทำอะไร แต่อาจตัดแต่งช่อดอกบ้าง หลังจากเหี่ยวแห้งเฉาไปแล้ว 

ดอกของต้นหญ้าน้ำพุ

วิธีขยายพันธุ์ต้นหญ้าน้ำพุ

สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ด้วยวิธีการแยกกอ