ต้นเข็มอุณากรรณ

ดอกคล้ายเข็ม ดอกใหญ่ชมพูอมขาว

ต้นเข็มอุณากรรณต้นเข็มอุณากรรณ แค่ชื่อก็อาจไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป เพราะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึง เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 1-3 เมตร แต่กิ่งก้านสาขาไปเรื่อยๆ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม ปลายใบแหลม ความสวยงามอยู่ที่ดอก ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ เมื่อยังไม่บาน คล้ายเข็ม เวลาบานพร้อมกันจะสวยงามมาก

วิธีปลูกต้นเข็มอุณากรรณ

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป แนะนำให้ใช้ดินร่วน เป็นไม้ชอบน้ำ แต่ไม่ชอบน้ำขัง ถ้าขาดน้ำใบเริ่มเหี่ยวและเฉา ปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ อีกอย่างต้นเข็มอุณากรรณเป็นไม้ชอบแดด

ใบของต้นเข็มอุณากรรณ

วิธีขยายพันธุ์ต้นเข็มอุณากรรณ

สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะปลูกจากเมล็ด หรือการตอนกิ่ง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts