ต้นแสยก ไม้ด่าง

ใบด่าง สวยงามที่ใบ

ต้นแสยกแสยก อ่านว่า สะแยก เป็นไม้พุ่งขนาดเล็ก สามารถแตกกิ่งก้านเป็นกอ สูงประมาณ 1-3 เมตรเลยทีเดียว เป็นไม้ที่มีลำต้นลักษณะอวบน้ำ ลักษณะใบมีสีเขียวและขาว เป็นด่าง (มีทั้งใบเขียวและใบด่าง) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบสลับไปมาในแนวระนาบ  ดอกมีสีแดงออกเป็นช่อสวยงาม คล้ายรองเท้า

ต้นแสยก มีชื่อเรียกอีกหลากหลายชื่อ ได้แก่ มหาประสาน ว่านสลี เคียะไก่ไห้ นางกวัก

วิธีการปลูกต้นแสยก

สามารถปลูกด้วยดินปลูกต้นไม้ทั่วไป ดินร่วน ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ดี สำหรับการปลูกในกระถาง สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแค่รองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับ ส่วนปุ๋ย สามารถใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอได้เช่นกัน

ต้นแสยก ไม้ด่าง

วิธีการขยายพันธุ์ต้นแสยก

ต้นแสยกสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและสามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะด้วยเมล็ด

ข้อควรระวังการปลูกต้นแสยก

ถึงแม้ว่าต้นแสยก จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย และขยายพันธุ์ได้ง่ายเช่นกัน แต่เนื่องจากเป็นไม้ที่น้ำยางสีขาวข้น ซึ่งมีพิษค่อนข้างร้ายแรง ดังนั้น จึงควรระวังโดยเฉพาะเด็กเล็ก ในทางกลับกัน ยางสีขาวนี้กลับเป็นประโยชน์ทางการแพทย์สมุนไพร สามารถนำใบและยอดมาโคลกเพื่อพอกแผลสด ช่วยให้แผลประสานดีขึ้น


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts