ต้นขนุน

ไม้มงคล หนุนดวงให้ดี

ต้นขนุนขนุน (Jackfruit) จัดเป็นไม้ผลที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ผลก็ใหญ่ จัดเป็นพืชในตระกูลเดียวกับ สาเก สูงได้ถึง 15-30 เมตรเลยทีเดียว เป็นต้นไม้อีกประเภทหนึ่งที่นิยมปลูกไว้หลังบ้าน เพื่อคอนหนุน หรือค้ำจุนให้แก่ผู้อาศัยในบ้านนั้นๆ ผลของขนุนมีหนามเล็ก เมื่อแก่หนามจะลดลง เนื้อภายในเมื่อสุกมีสีเหลือง

ขนุน มีชื่อเรียกต่างๆ กันแล้วแต่ภาค เช่น ภาคเหนือเรียก บักหนุน ส่วนภาคอีสานเรียก บักมี่ 


นอกเหนือจากชื่อที่เป็นมงคลแล้ว การปลูกขนุนก็นิยมปลูกหลังบ้าน เพื่อให้หนุน "หนุนดวง" นอกจากนี้ยังมีการไม้ขนุนทำเป็นเครื่องรางของขลังอีกด้วย

วิธีปลูกต้นขนุน

สามารถปลูกได้ในดินทั่วไป ดินเหนียว ดินร่วน หรือแม้กระทั่งดินลูกรัง การปลูกควรมีไม้ค้ำ เพื่อลำต้นเจริญเติบโตได้ดี ไม่ล้มเมื่อโดนฝนตกหนักๆ ส่วนปุ๋ยเน้นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักเป็นหลัก ที่สำคัญต้นขนุนไม่ชอบน้ำท่วงขัง ชอบดินระบายน้ำได้ดี

วิธีการขยายพันธุ์ต้นขนุน

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการตอนกิ่ง ซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด ซึ่งเหมือนกันต้นไม้ส่วนใหญ่  นอกจากนี้ ยังนิยมทาบกิ่งขนุน เพื่อให้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์อีกด้วย

ใบของต้นขนุน

ข้อควรระวังการปลูกต้นขนุน

ขนุนเป็นไม้ที่มีใบร่วงค่อนข้างมาก (ไม้ผลัดใบ) ดังนั้น ผู้ปลูกควรทำความเข้าใจก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ การตัดแต่งกิ่งและใบของขนุน ก็ควรระมัดระวังเพิ่มเติม เพราะว่า การตัดแต่งกิ่ง จะทำให้น้ำยางสีขาวหยดออกมาจากใบหรือกิ่งได้ อาจหยดลงเสื้อผ้าได้ น้ำยางนี้จะทำให้ผ้าเป็นคราบ ซักออกค่อนข้างยาก


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts