ต้นวาสนา / ด่าง

นามเป็นมงคล ไม้คู่บ้านคนไทย

ต้นวาสนา เป็นไม้มงคลที่มีมานาน อาจเป็นชื่อและความหมายดี ปลูกง่าย จึงเป็นที่นิยม สามารถปลูกได้ทั้งในที่ร่มเป็นเวลานานๆ หรือปลูกกลางแจ้งก็ได้เช่นกัน ต้นวาสนาเป้นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ถึง 10 เมตร เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับไปมา ปลายมีลักษณะแหลมคม ใบหนา สีเขียวหรือมีลาย ขึ้นกับสายพันธุ์

ต้นวาสนาอธิษฐาน


ลำต้นของวาสนาเป็นทรงกลม เป็นข้อ อายุมากลำต้นจะเปลือกเป็นสำน้ำตาลอ่อน  ส่วนดอกออกเป็นช่อ มีสีขาว-ชมพู ยาวประมาณ 40-50 เซ็นติเมตร มีกลิ่นหอม มีความเชื่อว่า ถ้าบ้านใดปลูกต้นวาสนาจนกระทั่งออกดอก จะทำให้มีโชคลาภ

ต้นวาสนา เป็นไม้ที่ได้ชื่อว่า สามารถดูดสารพิษในอากาศได้ดีในระดับต้นๆ 

ใบของต้นวาสนา


วิธีปลูกต้นวาสนา

สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีทั้งภายในกระถาง หรือลงดิน การปลูกในกระถางควรมีขนาดใหญ่พอสมควร อย่างน้อยสัก 10 นิ้วขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีการนำต้นวาสนามาปลูกในลักษณะ ตัดลำต้นเป็นท่อนและวางในถาดน้ำตื้นๆ ประดับในบ้านหรือสำนักงาน ก็สามารถอยู่ได้นาน

ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย และควรมีกากมะพร้าวสับเพื่อช่วยในการเก็บกักความชื้น เนื่องจากต้นวาสนาชอบความชื้นในระดับปานกลางถึงสูง ส่วนปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักได้ดี

ต้นวาสนาด่างขาว

วิธีขยายพันธุ์ต้นวาสนา

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการปักชำ โดยการตัดลำต้นเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 15-20 เซ็นติเมตร วางในถาดน้ำตื้น เพื่อรอจนกระทั่งให้แตกหน่อด้านข้าง จากนั้นก็สามารถนำไปปลูกลงดินได้

Comments

Popular Posts