ปุ๋ยพืชสดคืออะไร

ปุ๋ยอาหารสำคัญสำหรับพืช


ถ้าพูดถึงปุ๋ย ชาวไร่ ชาวสวน รู้จักกันดี เพราะ ปุ๋ย คืออาหารหรือแร่ธาตุสำคัญของพืช และพืชแต่ละชนิดก็ต้องการอาหารแตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนรู้การเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องกับความต้องการของพืช จึงเป็นส่ิ่งสำคัญ และปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนของการปลูกพืชผลก็คือ ปุ๋ยนั่นเอง

ปุ๋ยในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายชนิด ดังนั้น การเลือกซื้อก็ต้องศึกษาความต้องการของพืชของเราเป็นหลักเสียก่อน แต่มีปุ๋ยประเภทหนึ่ง ที่มีความแตกต่างออกไป ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด นั่นคือ ปุ๋ยพืชสด นั่นเอง

ปุ๋ยพืชสดคืออะไร

ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีชนิดหนึ่ง ได้มาจากต้นไม้ ใบไม้ แบบสด มากลบลงดินเพื่อทำเป็นปุ๋ย เป็นพืชที่ยังสดๆ ไม่ได้มีการนำไปหมักเหมือนกับปุ๋ยประเภทอื่นๆ  และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง เน่าเปื่อย และย่อยสลายก่อนที่ปลูกพืชอื่นๆ ในเวลาต่อมา

ซึ่งปุ๋ยพืชสดนั้น นิยมทำมากจากพืชในตระกูลถั่ว สำหรับลักษณะเด่นและสำคัญของพืชตระกูลถั่วที่จะนำมาใช้เป็นพืชปุ๋ยสดนั่น ในส่วนของราก จะมีปมราก ซึ่งเป็นที่อาศัยของแบคทีเรีย ซึ่งจะช่วยตรึงไนโตรเจน (อาหารสำคัญของพืชชนิดหนึ่ง) เก็บไว้ในราก และดินในบริเวณรอบๆ  ทำให้ดินมีคุณภาพและเป็นการปรับโครงสร้างดินใหม่

สรุปประโยชน์ที่ได้นอกเหนือจากการได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว การทำปุ๋ยพืชสด ยังทำให้ดินร่วนซุย ไม่แข็ง ดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารได้ดีขึ้น แถมยังสามารถกำจัดวัชพืชบางอย่างได้อีกด้วย สุดท้ายก็คือ ดินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการทำปุ๋ยพืชสด ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกลบพืชที่จะนำมาเป็นพืชปุ๋ยสดนั้น จะต้องเป็นช่วงที่ต้นไม้กำลังออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสะสมสูงสุด


 ตัวอย่างพืชที่นิยมนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

  • ต้นปอเทือง 
  • ต้นถั่วพุ่ม
  • ต้นถั่วพร้า
  • ต้นถั่วมะแฮะ
  • ต้นโสนอินเดีย
  • ต้นอัญชัญ
  • ต้นไมยราฟไร้หนาม
เห็นประโยชน์ของต้นตระกูลแล้วหรือยังว่า น่าสนใจขนาดไหน สำหรับชาวไร่ ชาวสวน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ยอื่นๆ ได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ เพราะปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อพืช ต่อดินในระยะสั้น และระยะยาว 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts