รู้ไหม ไม้ส่วนใหญ่ออกดอกฤดูไหน

ปลูกต้นไม้ให้เห็นดอก

ดอกไม้ ไม้ดอก

ต้นไม้ส่วนใหญ่ในโลกนี้ จะให้ดอก ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่นั้น ก็ขึ้นกับสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ให้ดอกใหญ่กว่าลำต้น บางสายพันธุ์ให้ดอกจิ๋วมากเมื่อเทียบกับลำต้น ดอกไม้บางชนิดไม่มีกลิ่น บางชนิดมีกลิ่น และบางชนิดก็ให้กลิ่นจนฉุนเลยทีเดียว แต่บางชนิดกลับให้กลิ่นทีไม่พึงประสงค์ เรียกได้ว่า เหม็นเลย

คนส่วนใหญ่ ปลูกต้นไม้ ย่อมต้องการเห็นดอกว่ามีสีอะไร สวยงามแค่ไหน และที่สำคัญให้กลิ่นหอมถูกใจผู้ปลูกหรือไม่ ดังนั้น การเข้าใจต้นไม้ว่าจะให้ดอกช่วงไหน ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ปลูกควรรู้

ไม้ส่วนใหญ่ออกดอกฤดูไหน

ต้นไม้ส่วนใหญ่ มักจะให้ดอกในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม แต่อย่างไรก็ตาม ต้นไม้บางชนิดก็ให้ดอกดีในฤดูอื่นๆ เช่นกัน

ส่วนฤดูร้อน ต้นแคคตัสหรือกระบอดงเพชร จะเป็นไม้ที่มักจะไห้ดอกอย่างเต็มที่เช่นกัน ดังนั้น ใครที่ปลูกอยู่ก็เตรียมดูผลลัพธ์ของความตั้งใจได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ใครที่ไม่เห็นดอกในช่วงนี้ ลองพิจารณาดูว่า เราไม่ได้เปลียนดินในกระถางแคคตัสนานเท่าไหร่แล้ว โดยปกติ แนะนำให้เปลี่ยนดินปีละ 1 ครั้ง

วิธีดูแล ไม้ที่กำลังออกดอก

  • การรดน้ำ
    ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ ไม่มากเกินไป เพื่อรักษาระดับความชื้นของดิน และไม่รดมากเกินไป เพราะอาจทำให้รากเน่าได้
  • การให้ปุ๋ย
    ควรให้สารอากาศแก่พืชให้เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงออกดอก ควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัส (P) เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของดอก แต่ระวังอย่าใส่มากจนเกินไป
  • การตัดแต่งกิ่ง
    เพื่อให้ดอกได้รับแสงอย่างพอเพียง รวมทั้งได้รับอากาศที่หมุนเวียนมากขึ้น
วิธีข้างต้น เป็นเพียงวิธีการเบื้องต้นในการดูแลไม้ที่กำลังให้ดอก แต่อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาต้นไม้ในแต่ละสายพันธุ์โดยละเอียดอีกครั้ง เพราะไม้แต่ละประเภทอาจมีวิธีการดูแลที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts