ต้นมะลิเศรษฐีจันทบูรณ์

มะลิพันธุ์ผสม กลิ่นหอมมาก

มะลิเศรษฐี

"ดอกมะลิ" ไม้ดอกหอมของไทย ไว้สำหรับบูชาพระ บางคนก็นำไปเป็นส่วนผสมในการแต่งกลิ่นอาหาร  ทำน้ำหอม เนื่องจากมะลิเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง จึงมีการคนพยายามพัฒนาสายพันธุ์ ให้ได้ดอกจำนวนมาก และให้กลิ่นหอมที่หอมมากขึ้น


ดอกมะลิเศรษฐี จันทบูรณ์

ต้นมะลิเศรษฐี จันทบูรณ์

มีลักษณะคล้ายดอกมะลิ แต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จุดเด่นอีกอย่างคือ กลีบดอกมีถึง 3 ชั้น ทำให้กลิ่นมีหอมมากกว่าดอกมะลิทั่วไป ส่วนลักษณะภายนอก ไม่ว่าจะเป็นลำต้น หรือใบ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับต้นมะลิสายพันธุ์อื่นๆ

วิธีเลี้ยงต้นมะลิเศรษฐี

มะลิเศรษฐี

มะลิทุกสายพันธุ์ เป็นไม้ชอบแดดมาก เช่นเดียวกับต้นมะลิเศรษฐี จันทบูรณ์ ดังนั้น จำเป็นจะต้องเลี้ยงให้ได้รับแสงแดดตลอดวัน ถ้าปลูกในร่ม จะให้ดอกน้อย หรืออาจไม่ออกดอกเลย  ดอกจะให้มากในช่วงฤดูร้อน 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts