ยูโฟเบีย ไม้ลำฟอร์มสวย

แคคตัสยูโฟเบีย ที่ต้องมี

Euphorbia fruticosa

ถ้าคุณกำลังมองหาไม้หนาม ไม้ลำ สวยๆ มาประดับบ้าน หรือประดับโรงเรือน วันนี้ อยากจะแนะนำไม้หนามประเภทยูโฟเบีย ที่มีลำต้นสีเขียว หนามรอบลำต้น เป็นหม้ที่แตกหน่อเก่ง ปลูกในลักษณะฟอร์มกอ ก็ยิ่งสวยงามไปอีกแบบ ให้ดอกสีเหลืองขนาดเล็ก

ยูโฟเบีย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ "Euphorbia fruticosa"

วิธีปลูกและดูแล Euphorbia fruticosa 

ยูโฟเบียชนิดนี้ เป็นไม้ที่ทนแดด และทนฝนได้ดี สามารถปลูกได้เช่นเดียวกับ ยูโฟเบียสลัดได  ดังนั้น จึงสามารถปลูกกลางแจ้งได้ แต่ต้องระวังเรื่องดิน และใช้วัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดี อาจผสมหินภูเขาไฟในดินแคคตัส ส่วนก้นกระถาง ก็รองกันด้วยดินภูเขาขนาดใหญ่กว่า เรื่องวิธีการให้น้ำ ควรให้น้ำเมื่อดินแห้งสนิทจริงๆ

หน่อยูโฟเบีย

การขยายพันธุ์ Euphorbia fruticosa ถ้าดูจากภาพตัวอย่าง จะพบว่า เป็นไม้ที่แตกหน่อบริเวณข้างลำต้น แตกหน่อได้เก่ง ดังนั้น การขยายพันธุ์ จึงแนะนำให้ใช้วิธีการแยกหน่อไปปักชำ สามารถใช้วิธีหักหน่อ รอให้แผลแห้ง และนำไปปักชำได้เลย อาจรอให้แผลแห้งสัก 1 อาทิตย์

สายพันธุ์: ยูโฟเบีย (Euphorbia) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts