ต้นนาคราชราชินี

ไม้ลำ แปลกแต่สวยงาม

ต้นนาคราชราชินี

บทความหลายๆ บทความ ได้กล่าวถึง ลักษณะและความสวยงามของต้นพญานาคราชมาแล้ว บทความนี้จะมาเสริมทัพ ด้วยต้นนาคราชราชินี (นาคราชเมีย หรือตัวเมีย) เป็นอีกหนึ่งไม้ที่มีลักษณะผิวของลำต้นเป็นเกล็ดคล้ายงู จึงเป็นที่มาของชื่อว่า "ต้นนาคราช"

ต้นนาคราชราชินี มีทั้งต้นที่มีลำต้นสีเขียวปกติ กับต้นที่มีลักษณะด่าง โดยจะมีสีเหลืองแซมรอบต้น เป็นไม้มงคล ที่น่าสะสม แต่ก็หายากพอสมควร อาจเป็นเพราะไม้โตช้า


ลักษณะเด่นของต้นนาคราชราชินี

ดอกต้นนาคราชราชินี

ลำต้นเป็นแท่งกลม มีขนาดใหญ่และอวบกว่าต้นพญานาคราช ลำต้นมีลักษณะคล้ายเกล็ดงูเช่นเดียวกัน แต่ไม่คม สามารถจับได้โดยตรง ลักษณะใบมีขนาดใหญ่หนากว่าเช่นกัน ทรงเรียวปลายแหลม ใบมีลักษณะอวบน้ำ ถ้าจับใบ อาจทำให้ใบหลุดล่วงได้ง่าย กรณีใบหัก จะพบว่า มีน้ำยางสีขาวไหลออกมา เช่นเดียวกันกับต้นพญานาคราช แต่ไม่มีผลกับการเจริญเติบโต

ใบจะเกิดบริเวณส่วนรอบลำต้นเริ่มจากยอดของลำต้น ส่วนใบบริเวณด้านล่าง จะหลุดล่วงตามกาลเวลา

ต้นนาคราชราชินี สามารถให้ดอก และมีลักษณะคล้ายกับต้นพญานาคราช ดอกมีขนาดเล็ก เป็นช่อ พบบริเวณส่วนยอดของลำต้น ดอกมีกลีบใบสีขาว ขอบชมพู


วิธีปลูกต้นนาคราชราชินี

กอต้นนาคราชราชินี

ต้นนาคราชราชินีขนาดเล็ก

สามารถปลูกได้ด้วยดินที่ระบายน้ำได้ดี เป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำ ถ้าได้น้ำมากไป อาจทำให้ลำต้นเน่าได้ง่าย ไม้จะเจริญบริเวณส่วนยอด เช่นเดียวกับแคคตัส หรือกระบองเพชร สามารถให้ดอก เมื่อต้นเจริญเติบโตได้ดี 

ส่วนการขยายพันธุ์ จะมีการแตกหน่อบริเวณข้างลำต้น เมื่อหน่อเจริญเติบโตเต็มที่ สามารถหัก และนำไปปักชำ เพื่อขยายพันธุ์ต่อได้ แนะนำว่า ควรทายาเร่งราก ก่อนนำไปปักชำ ทั้งนี้ เพื่อให้ไม้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น

สายพันธุ์: ยูโฟเบีย (Euphorbia) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts