ยิมโนคริสด่าง

"คริส" มหัศจรรย์แคคตัส

แคคตัสคริสด่าง

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแคคตัส คงรู้จักกันดีว่า แคคตัสคริส คือ แคคตัสที่เจริญเติบโตแบบผิดปกติ โดยปกติแคคตัสหรือกระบองเพชร จะเจริญเติบโตบริเวณยอด แต่ถ้าผิดปกติ แคคตัสก็จะเจริญบริเวณส่วนด้านข้าง ทำให้เกิดรูปร่างที่แตกต่างจากต้นแม่  โดยปกติ แคคตัสคริส จะหาค่อนข้างยาก มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยกว่าปกติ

นอกจากนี้ ถ้าแคคตัสต้นนั้น เป็น "ไม้ด่าง" ก็ยิ่งทำให้เป็นไม้ที่มีความหายากเพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้ไม้คริสและไม้ด่าง เป็นไม้ที่มีความต้องการสูง และแน่นอน ทำให้มีราคาสูงขึ้นกว่าปกติ เช่นกัน

วิธีปลูกยิมโนคริสด่าง

หน่อยิมโนคริสด่าง

ยิมโนคริสด่าง

เนื่องจากเป็นไม้ในตระกูลแคคตัส ดังนั้น การเลี้ยงดูจะมีวิธีการเลี้ยงดูเหมือนกับแคคตัสทั่วไป นั่นคือ ใช้ดินร่วนผสมทราย เน้นให้ระบายน้ำได้ดี หรืออาจใช้ดินปลูกแคคตัสสำเร็จรูป สะดวกและสามารถใช้งานได้ทันที


วิธีขยายพันธุ์ยิมโนคริสด่าง

แทบไปต้องบอกหรืออธิบายว่า จะขยายพันธุ์ยิมโนคริสด่างได้อย่างไร เพราะถ้าดูที่ภาพ จะพบว่า มีหน่อแต่กให้เลือกเด็ดไปชำหรือนำไปกราฟต่อได้เลย แต่แน่นอนครับ ถ้าต้องการให้น้องโตไวๆ เราก็ควรนำไปกราฟด้วยตอสามเหลี่ยม (ตามภาพ)

สายพันธุ์: ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts