ต้นกุหลาบหินด่าง

อีกหนึ่งไม้ด่างราคาเบา

กุหลาบหินด่างชมพู

ช่วงนี้ เป็นช่วงฮิตของไม้ด่าง ไม่ว่าไม้อะไรๆ ถ้าด่าง ก็มักจะมีราคาสูงกว่าไม้ปกติ ไม่เว้นแต่ "กล้วยด่าง" เท่าที่เห็นก็มีด่างทั้งใบและผล แต่สำหรับต้นกุหลาบหินด่างที่กำลังมาแนะนำนี้ เป็นไม้อวบน้ำในตระกูล "
Kalanchoe" มีความด่างขาวบนบริเวณขอบใบ และที่ทำให้ไม้สวยงามมากขึ้นก็คือ ลำต้นหรือก้านใบทีมีสีชมพู

กุหลาบหินด่าง บางคนก็เรียกว่า กุหลาบหินด่างชมพู

วิธีการปลูกต้นกุหลาบหินด่าง

กุหลาบหินด่างชมพู

กุหลาบหินด่าง ใบอวบน้ำ

วิธีการเลี้ยง ไม่แตกต่างจากการเลี้ยงกุหลาบหินสายพันธุ์ปกติ ที่มีใบสีเขียว เป็นไม้ชอบแสงแดด แต่ก็ปลูกในร่มได้ แต่ควรมีแสงสว่างส่องบ้าง แต่ผลลัพธุ์ถ้าเลี้ยงในที่ร่ม จะทำให้ไม้ออกดอกยาก  ดินที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกต้นกุหลาบหินด่าง คือดินร่วนปนทราย เป็นไม้ไม่ชอบดินแฉะ เพราะจะทำให้เน่าง่าย


วิธีการขยายพันธุ์กุหลาบหินด่าง

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีปักชำ เพียงแค่ตัดยอดสัก 2-3 นิ้วมาปักชำ นอกจากนี้ ยังสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะจากเมล็ด ซึ่งจะใช้เวลาในการงอกของเมล็ดประมาณ 1-2 อาทิตย์

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts