ต้นเล็บครุฑด่าง

งามแปลกตา แถมสีด่าง

ต้นเล็บครุฑด่าง

อีกหนึ่งไม้ใบที่มีลักษณะใบที่โดดเด่น "ต้นเล็บครุฑด่าง" ใบคล้ายใบผักชี มีด่างสีขาวที่ขอบใบ เป็นไม้ฟอร์มกอที่ยิ่งโตยิ่งสวย สามารถปลูกและทำเป็นไม้บอนไซ (ไม้แคระ) ก็ได้เช่นกัน สวยงามแปลกตาดี เป็นไม้ที่สามารถสูงได้ถึง 3 เมตร สามารถปลูกลงกระถางได้เช่นกัน

ลักษณะลำต้นของไม้ เมื่ออ่อนจะมีสีเขียวและแก่จะมีสีน้ำตาล คล้ายกับไม้ยืนต้น ใบมีขอบใบหยัก คล้ายกับเล็บครูฑ เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่า ผู้ปลูกจะได้รับการคุ้มกันภัย ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง 


วิธีปลูกต้นเล็บครุฑด่างต้นเล็บครุฑด่าง

เป็นไม้ที่ชอบแดด ดังนั้น ถ้าต้องการให้ไม้เจริญเติบโต สามารถปลูกกลางแจ้งได้ ดินสามารถใช้ดินร่วนปนทราย หรือดินใบก้ามปู ผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยขี้วัว เป็นไม้ที่ทนแดด ทนฝนได้ดี สามารถอดน้ำได้เป็นอาทิตย์ เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้พุ่ม ไม้รั้วพ่มสูงประมาณเข่าได้เช่นกัน

ต้นเล็บครุฑด่าง

การให้น้ำสามารถให้ 1-2 วันครั้ง กรณีที่อากาศร้อนและแห้ง ส่วนหน้าฝน ถ้าวางในตำแหน่งที๋โดนฝน ก็ลดจำนวนการให้น้ำลงตามความเหมาะสมของสภาพดินที่ปลูก

วิธีการขยายพันธุ์ต้นเล็บครุฑด่าง 

สามารถขยายพันธุ็ได้ดี ด้วยวิธีการปักชำกิ่ง สะดวก และรวดเร็วมาก ในช่วงแรกๆ ให้น้ำพอชื้นๆ และหลังจากรากออกแล้ว อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงรดน้ำตามปกติของไม้ใบทั่วไป

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts