อิชินอปซิสด่าง

ไม้ด่าง หนามเล็กน่ารัก

อิชินอปซิสด่าง

แคคตัสอิชินอปซิส เป็นกระบองเพชรที่มีลักษณะเด่นคือ มีสันพู มีหนามที่มีขนาดเล็กซ่อนอยู่ในส่วนของสันพู เป็นไม้ในตระกูลแคคตัสที่เลี้ยงง่าย สามารถให้ดอกที่มีขนาดใหญ่ และถ้ายิ่งเป็นแคคตัส "ไม้ด่าง" ยิ่งทำให้เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ลักษณะของอิชินอปซิสด่าง

อิชินอปซิสด่าง

อิชินอปซิสด่าง

ในส่วนของรูปร่างหน้าตา แคคตัสอิชินอปซิสด่าง ไม่ได้มีความแตกต่างจากอิชินอปซิสทั่วไปยกเว้นในเรื่องของสีสรร เท่านั้น เท่าที่เห็นสีของด่างมักจะเป็นสีเหลือง "ลายด่าง" ถ้าขึ้นแบบสมมาตร หมายถึงสีของด่างเท่ากันในแต่ละพู จะทำให้มีมูลค่ามากกว่าด่างกระจายทั่วไป ซึ่งด่างสมมาตร หายากกว่าด่างปกติหลายเท่า

วิธีเลี้ยงอิชินอปซิสด่าง

แสงแดดปานกลางน้ำปานกลาง

สามารถเลี้ยงด้วยดินแคคตัสทั่วไป ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตระกูลอิชินอปซิสก็ตาม แต่ด้วยความด่าง จะทำให้การทนทานต่อแสงแดดน้อยกว่าปกติ แนะนำว่า ให้ปลูกในที่มีสแลงบัง หรือไม้ก็ให้แสงแดดเฉพาะตอนเช้า ที่รังสีของแสงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงมากนัก 

ถ้าในส่วนของด่างเหลือง มีมากกว่าเขียว อาจทำให้ไม้เจริญเติบโตได้ช้า อาจจำเป็นต้องนำไปกราฟ ทั้งนี้ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากกว่าการปลูกแบบปกติลงดินทั่วไป

สายพันธุ์: อิชินอปซิส (Echinopsis) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts