สายพันธุ์มะพร้าวทะเลทราย

 ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ


นอกเหนือจากแคคตัสหรือกระบองเพชร ที่มีความพิเศษในการเลี้้ยงดู และผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นกับสถานที่ สภาพแวดล้อม รวมทั้งภูมิอากาศ ทำให้ไม้มีความแตกต่างกันออกไป กลม สั้น ป้อม เตี้ย รวมทั้งการกลายพันธุ์ไปเป็น ไม้คริส


มะพร้าวทะเลทราย (Dorstenia Plant) 

ภาษาอังกฤษอ่านว่า "ดอสทีเนีย" อีกหนึ่งไม้ที่สามารถปลูกและเลี้ยงดูได้ไม่ยาก มีลักษณะเด่น คือคล้ายกับต้นมะพร้าวในบ้านเรา การเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน อาจได้ต้นมะพร้าวที่แตกต่างกันเช่นกัน ลำต้นอาจสูงยืดยาว ป้อมและเตี้ย ทั้งนี้ ทำให้เกิดอาการที่เรียกได้ว่า "ต้องลุ้น" และที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ


สายพันธุ์ของมะพร้าวทะเลทราย


มะพร้าวทะเลทรายเป็นไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่มจำพวก "ยูโฟเบีย" ลองดึงใบออก จะพบ น้ำสีขาวคล้ายน้ำนม ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของไม้ยูโฟเบียโดยเฉพาะ

  • มะพร้าวทะเลทรายใบยาว
  • มะพร้าวทะเลยทรายใบกลม
  • มะพร้ามทะเลทรายใบเงิน
  • มะพร้าวทะเลยทรายฮอวูด หรือฮอวูดดี้

สายพันธุ์ข้างต้นเป็นเพียงบางส่วน และเป็นไม้ที่พบเห็นได้ไม่ยากนั้น จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Lavrani, Gigas เป็นต้น แต่ละต้นจะมีลักษณะพิเศษหรือมีหลายยอดในต้นเดียวกัน และยังถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถเอื้อมถึงได้  

นอกจากนี้ เท่าที่เห็นยังพบ "ไม้ด่าง" ของมะพร้าวทะเลทรายเช่นกัน แต่ที่พบคือ มะพร้าวทะเลทรายใบกลมด่าง ส่วนสายพันธุ์อื่น ส่วนตัวยังไม่เคยเห็น

อีกประเภทที่พบ นั่นคือ มะพร้าวทะเลทรายที่เป็นคริส หมายถึง มีการแตกยอดหลายยอดในต้นเดียว มีลักษณะเช่นเดียวกับแคคตัสคริส เป็นไม้ที่ควรสรรหามาสะสมอย่างมาก 


1 ความคิดเห็น

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts